حملات طالبان در برخی از مناطق ولایت هرات از دو روز به این‌سو نگرانی شهروندان را فزایش داده است و هم‌زمان با آن شماری از آموزگاران و دانش‌اموزان مکتب‌های دولتی در هرات از فعال بودن مکتب‌ها در وضعیت بد امنیتی ابراز نگرانی می‌کنند.
برخی از آموزگاران می‌گویند که در این شرایط رفت و آمد آنان در شهر مناسب نیست و اگر وضعیت همین‌گونه ادامه پیدا کند مسؤولان باید مکتب‌ها را رخصت کنند.
ملالی شیریار، آموزگار در یکی از مکتب‌های شهر هرات می‌گوید جنگ در برخی از مناطق هرات جریان دارد و آنان از این که این ولایت به دست طالبان سقوط کند نگران اند.
وی می‌افزاید: «با وجودی که وضعیت امنیتی شهر برای رفت و آمد مردم نگران کننده است آنان مجبور اند در این شرایط به مکتب بروند.»
به گفته‌ی او، فعال بودن مکتب‌ها برای دانش‌اموزان و آموزگاران خطرناک است زیرا جنگ هنوز جریان دارد و در این وضعیت بیرون شدن آنان از خانه تهدید بزرگی است.
او هم‌چنان اضافه می‌کند که تا زمانی وضعیت امنیتی این ولایت بهتر نشود مسؤولان باید مکتب‌ها را رخصت کنند.
در همین حال برخی از دانش‌آموزان می‌گویند، در شرایطی که جنگ در برخی از نقاط هرات جریان دارد آنان برای سپری کردن امتحانات شان مجبور اند از خانه بیرون شوند و مکتب بروند.
فرشته سادات، دانش‌آموز در یکی از مکتب‌های شهر هرات می‌گوید خانواده‌های آنان در این شرایط برای انان اجازه نمی‌دهند که از خانه بیرون شوند اما به دلیل این که از امتحانات شان بازنمانند مجبور اند که به مکتب بروند.
وی می‌افزاید: «مسؤولان یا در بخش گرفتن امنیت برای ما اطمینان دهند یا هم مکتب‌ها را رخصت کنند.»
به گفته‌ی او، آنان نمی‌توانند در این شرایط به مکتب بروند و مسؤولان باید در این بخش به آنان رسیدگی کنند.
دراین میان اما برخی از دانش‌آموزانی که بدتر شدن وضعیت نگران اند از حکومت مرکزی و طالبان می‌خواهد تا هر چی زودتر آتش بس کنند.
سهراب محمدی، یکی دیگر از دانش‌اموزان می‌گوید که جنگ راه حل نیست و برای روشن شدن سرنوشت آنان طرف‌های گفت‌گو کننده در مذاکرات صلح باید اتش بس کنند.
او می‌گوید، در شرایط کنونی آنان نمی‌توانند از خانه بیرون شوند و رفتن آنان تا مکتب سبب افزایش نگرانی‌ خانواده‌های آنان شده است.
در همین حال مسؤولان در اداره‌ی معارف هرات می‌گویند که مکتب‌های شهر ولایت هرات تا کنون فعال اند و تنها برخی از مکاتبی که در نزدیک ساحه‌ی جنگ قرار دارند رخصت شده ند.
محمد پیمان، آمر معارف شهری هرات می‌گوید، هیچ نوع خطری مکتب‌ها را در این ولایت تهدید نمی‌کند اما برخی از خانواده‌ها به دلیل وضعیت بد امنیتی برای فرزندان شان اجازه‌ی رفتن به مکتب را نمی‌دهند.
وی می‌افزاید: «در شماری از مکتب‌های دخترانه به دلیل این که آموزگاران و دانش‌اموزان نگران وضعیت بودند به مکتب نیامده اند و به همین دلیل آنان غیرحاضر نشده اند.»
به گفته‌ی مسؤولان اداره‌ی معارف هرات اگر وضعیت امنیتی در این ولایت بدتر شود تمامی مکتب‌ها رخصت خواهند شد.
گزارش‌گر: بهشته عزیز

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail