February 17,2019 | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

صدای زنان برای تغییر

“در شهرستان شیندند، مرکز مشخص عدلی و قضایی و مربوط به زنان وجود ندارد”

گفت‌وگو با شیرین اعلمی، رییس شورای زنان شهرستان شیندند

“در شهرستان شیندند، مرکز مشخص عدلی و قضایی و مربوط به زنان وجود ندارد”

 شهرستان شیندند، از جمله شهرستان‌های ولایت هرات است که امروزه نبود امنیت و مراکز عدلی و قضایی، از جمله‌ چالش‌های عمده زنان در این شهرستان عنوان می‌شود...

گفتگو
چندرسانه‌ای
تحلیل