January 24,2019 | ۱۳۹۷/۱۱/۰۴

صدای زنان برای تغییر

“آزادی بدون برابری، استثمار است”

“آزادی بدون برابری، استثمار است”

سردرد عجیبی داشتم. نیمه‌‌ی چپ صورتم چنان درد می‌کرد که می‌خواستم محکم به‌دیوار بکوبم و یا جسم‌ سنگینی را بر کله‌ام آوار کنم. سراغ پزشک اعصاب که رفتم، ...

سوارکاری؛ حسرت و آرمان زنان هرات

سوارکاری؛ حسرت و آرمان زنان هرات

تجربه‌ی سوار کاری، امروز در هرات برای زنان تبدیل به یک رویا شده است و شماری از دختران می‌خواهند تا محیطی ایجاد شود که به این آرمان دست‌یابند. این دختر...

فضای مناسب هرات و رونق عکاسی دختران

فضای مناسب هرات و رونق عکاسی دختران

در این اواخر جمعی از دختران عکاس در هرات، با تشکیل تیم‌های موقت عکاسی، به ثبت نگاره‌ها در شهر و اطراف شهر می‌پردازند و با این کار شوق و هنر خود به عکا...

صدای زنانه‌ی گفت‌وگوهای صلح

صدای زنانه‌ی گفت‌وگوهای صلح

آلبر کامو عقیده دارد: در سرزمین طاعون جزیره وجود ندارد تا افراد به آن پناه ببرند و از شر طاعون مصون بمانند. طاعون رویکرد تکلیف‌مدار طالبانی به دین است...

گفتگو
چندرسانه‌ای
تحلیل