July 04,2022 | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳

صدای زنان برای تغییر

خبرهای ویژه
زنان و تاریخ

زنان و تاریخ

هیتلر معتقد بود نقش زنان صرف وفادار بودن به مردان شان و همچنین پرورش دهنده‌ی کودکان اصیل برای نسل آینده هستند. از دیدگاه مردان زیادی این گزینه درست و ...

رهایی طبقهٔ کارگر

رهایی طبقهٔ کارگر

جامعه از افراد مستقلی به وجود آمده‌است که مناسبات مختلفی بین‌شان وجود دارد؛ به طور مثال طبقات تحت ستم و طبقات ستم‌گر. ستم‌دیدگی اغلبا با ستم‌گری هم‌زی...

دو وکیل مدافع در بند طالبان

دو وکیل مدافع در بند طالبان

دو تن از وکلای مدافع کابل از ۱۸ روز به این سو در بند طالبان به سر می‌برند. اعضای خانواده‌ی این وکلا ادعا می‌کنند که تا کنون تلاش‌های زیادی برای رهایی ...

واکنش‌ها به ممنوعیت آموزش دختران؛ یوناما: بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانه بسیار ناامیدکننده است

مکتب‌های دخترانه, طالبان, افغانستان

واکنش‌ها به ممنوعیت آموزش دختران؛ یوناما: بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانه بسیار ناامیدکننده است

بسته‌ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در آغاز سال تعلیمی با وجود وعده‌ی حکومت سرپرست طالبان برای بازگشایی آنها،واکنش‌های جدی را در سطح ملی و بین‌ا...

گفتگو
چندرسانه‌ای
تحلیل
گزارش‌های تصویری...