March 03,2021 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

صدای زنان برای تغییر

خبرهای ویژه
هنر استفاده‌ از زبان

هنر استفاده‌ از زبان

انسان، تعاریف متفاوتی دارد که در این جا می‌خواهم به چند تا از تعریف بپردازم؛ دکارت «وجود انسان را ناشی از اندیشه‌اش در نظر می‌گرفت.» مولانا با بیان شا...

گفتگو
چندرسانه‌ای
تحلیل
گزارش‌های تصویری...