از پژوهش «در کشمکش ماندن و رفتن؛ شناسایی دشواری‌های زنان روزنامه‌نگار و تاثیر آن بر قصد ترک شغل روزنامه‌نگاری» امروز پنج‌شنبه (۲۹ عقرب) در پنجمین کنفرانس رسانه‌های هرات با نام «آسیب‌شناسی روزنامه‌نگاری زنان در افغانستان رونمایی  شد.

این پژوهش از سوی انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان با همکاری سه تن از استادان دانشکده‌ی روزنامه‌نگاری دانشگاه هرات؛ فیصل کریمی، وهاب صدیقی و هارون حکیمی انجام شده است.

فیصل کریمی، رئیس انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان، هدف این پژوهش را شناسایی دشواری‌های روزنامه‌نگاران زن در افغانستان و تاثیر آن بر ترک شغل روزنامه‌نگاری عنوان می‌کند.

او می‌گوید، این پژوهش به روش‌های کمی و کیفی انجام شده است که برای جمع‌آوری داده‌های کیفی، از ابزار مصاحبه‌ی عمیق و برای جمع‌آوری داده‌های کمی، از روش پیمایش استفاده شده است.

آقای کریمی می‌افزاید، برآیند بخش کیفی این پژوهش نشان می‌دهد که تهدیدهای امنیتی، کم‌بودن مزد، نبود تساوی جنسیتی در رسانه‌ها، جامعه‌ی سنتی و مذهبی افراطی، نبود امنیت شغلی و نگرانی از آینده‌ی کاری از دشواری‌های سد راه روزنامه‌نگاران زن است. به گفته‌ی آقای کریمی، آزار و اذیت جنسی در محیط رسانه‌، تبعیض در محیط کار، فرسودگی شغلی،  نداشتن حمایت سازمانی و باور نداشتن مردان خبرنگار و مدیران رسانه‌ها به توان‌مندی‌های خبرنگاران زن نیز بخشی از یافته‌های کیفی این پژوهش است.

در همین حال، وهاب صدیقی، یکی از این پژوهش‌گران می‌گوید نتایج ضریب هم‌بستگی نشان می‌دهد که متغیرهای خستگی روانی، بدبینی، مخالفت خانواده با کار، درک حمایت سازمان رسانه‌ای و مخالفت جامعه با شغل با متغیرهای قصد ترک شغل، رابطه‌ی معنادار دارد.

این در حالیست که خبرنگاران زن در افغانستان با چالش‌هایی از جمله، تبعیض جنسیتی در محیط کار، امتیازات کم و تهدیدات امنیتی روبرو اند.

سمیه ولی‌زاده، خبرنگار تحقیقی کلیدگروپ می‌گوید، چالش‌های امنیتی از تهدیدهای بزرگ سد راه کار روزنامه‌نگاری برای زنان است.

به گفته‌ی خانم ولی‌زاده، تهدیدهای امنیتی اخیر، کار را برای روزنامه‌نگاران زن، بیش از پیش مشکل ساخته است.

این خبرنگار می‌افزاید در کنار مشکلات امنیتی موجود، دست‌رسی محدود خبرنگاران به اطلاعات از چالش‌هایی است که هم‌چنان پا برجاست و روز به روز، وضعیت دست‌رسی خبرنگاران زن به اطلاعات بدتر می‌شود.

مسؤولان در کمیته‌ی مصؤونیت خبرنگاران نیز می‌‌گویند که زنان بیشترین خشونت را از سوی رسانه‌ها متحمل می‌شوند.

عاطفه غفوری، مسؤول بخش زنان کمیته‌ی مصؤونیت خبرنگاران افغانستان می‌گوید تهدیدهای امنیتی در برابر خبرنگاران زن شیوه‌ی جدیدی به خود گرفته و اکنون از طریق فضای مجازی نیز تهدید می‌شوند.

خانم غفوری تبعیض در دست‌رسی به اطلاعات را از دیگر چالش‌های سد راه خبرنگاران زن عنوان می‌کند.

گفتنی است که در این پژوهش. با ۱۵ خبرنگار زن از سراسر افغانستان مصاحبه‌ی عمیق انجام شده است و پرسش‌نامه‌ی کمی پژوهش به ۳۵۰ خبرنگار زن در ولایت‌های کابل، هرات، بلخ، قندهار و ننگرهار فرستاده شده است.

گزارش‌گر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail