شماری از زنان فعال مدنی و حقوق بشر در هرات، جنبشی به نام زنان افغانستان را از حدود یک ماه پیش ایجاد کرده اند. آنان هدف از ایجاد این جنبش را دفاع از حقوق زنان در گفت‌وگوهای صلح با طالبان عنوان می‌کنند. برای بحث بیشتر پیرامون چگونگی ایجاد این جنبش، خبرگزاری بانوان افغانستان با مسؤول این جنبش سونیتا شریف، گفت‌و‌گویی را ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید.

پرسش: چگونه این جنبش را ایجاد کردید؟

پاسخ: من با شماری دیگر از زنان، فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری داریم و برای اثبات حقوق زنان در افغانستان کارهای زیادی کردیم و این بار چون مذاکرات صلح با طالبان در دوحه جریان دارد و زنان در سراسر افغانستان از این‌که بعد از گفت‌و‌گوهای صلح دست‌آوردهای ۱۹‌سال اخیر شان را ازدست بدهند نگران اند، به‌همین دلیل خواستیم تا این حنبش را برای دفاع از حقوق زنان افغانستان ایجاد کنیم.

پرسش: در مورد هدف ایجاد این جنبش بیشتر توضیح دهید.

پاسخ: در قدم نخست ما این جنبش را برای حفظ جایگاه زن در گفت‌و‌گوهای صلح میان افغانان حدود یک ماه است که ایجاد کردیم و هدف کلی ما از ایجاد این جنبش، انسجام زنان برای رسیدن به حقوق، آزادی و خواست‌های شان در سطح افغانستان و برای زندگی بهتر و با فراهم شدن زمینه‌ی کاری و تحصیلی است و ما می‌خواهیم تا در این جنبش زنان در سراسر افغانستان با ما هم‌صدا شوند و برای گرفتن حقوق خود دادخواهی کنند.

پرسش: در این جنبش چه تعداد از زنان عضویت دارد؟

پاسخ: در این جنبش به تعداد سی تن از زنان فعال نهادهای مدنی و حقوق بشری عضویت دارند و نه تنها زنانی که در هرات اند بلکه از شهرستان‌ها نیز زنانی هستند که عضویت این جنبش را دارند اما از لحاظ جنسیتی و تعداد، جنبش ما محدودیت ندارد و ما می‌خواهیم در برنامه‌های آینده از سراسر افغانستان نماینده‌‌گانی از نهادهای مدنی و حقوق بشری هم مرد و زن را با خود در جنبش داشته باشیم تا با اتحادی که داریم به اهداف خود برسیم.

پرسش: این جنبش تا به حال چه فعالیت‌هایی داشته است؟

پاسخ: ما در این جنبش تمام تلاش خود را می‌کنیم تا صدای زنان افغانستان باشیم و تا به حال نشست‌هایی با افراد و نهاد‌ها داشتیم تا ما را همکاری کنند و هم‌چنان ما با هیأت مذاکرات صلح در دوحه در مورد حفظ جایگاه حقوقی زنان افغانستان بعد از گفت‌و‌گوهای صلح، صحبت کردیم و از آنان خواستیم تا در راستای گرفتن حق زنان مبارزه کنند.

ما توانستیم با نماینده‌ی اتحادیه‌ی اروپا در مورد چالش‌های زنان افغانستان صحبت کنیم تا حمایت آنان را نیز داشته باشیم و به تعقیب آن برنامه‌های دیگر ما نشست با مسؤولان دولتی، همکاران بین‌المللی و سایر زنانی است که در راستای حمایت و ایجاد دادخواهی‌ها برای دفاع از حقوق زنان افغانستان کار کنند.

پرسش: جنبش زنان افغانستان برای آینده چه برنامه‌هایی دارد؟

پاسخ: این جنبش در قدم نخست برای دفاع از حقوق زنان افغانستان در گفت‌و‌گوهای صلح مد نظر گرفته شده است ولی برای آینده ما می‌خواهیم که برنامه‌های خود را گسترش دهیم و در تمام شهرهای کشور نماینده‌هایی داشته باشیم تا اتحاد ما بیشتر شود و برای دافاع از حق خود و دیگر زنان مبارزه کرده بتوانیم.

پرسش: برای دفاع از حقوق زنان در مذاکرات صلح تا به حال چه فعالیت‌های داشته اید؟

پاسخ: ما با اعضای هیأت زنان در مذاکرات صلح در مورد حقوق زنان و جایگاه آنان صحبت کردیم و از آنان خواستیم تا به عنوان نماینده‌ی زنان افغانستان تلاش کنند تا حق انسانی و اسلامی زنان قربانی صلح نشود و نشست‌های ما برای دفاع از حقوق زنان هم‌چنان ادامه دارد و بخشی از برنامه‌های مهم این جنبش است.

پرسش: خواست شما از حکومت و مردم چیست؟

پاسخ: خواست ما از مردم این است که با ما همکار باشند. ما این جنبش را راه‌اندازی کردیم تا صدای مردم و به خصوص زنان افغانستان باشیم، این جنبش با این تعداد نمی‌تواند از حق تمام زنان دفاع کند پس باید در سراسر افغانستان زنان و مردان با ما هم‌دست شوند و در راه دفاع از حقوق خود ما را حمایت کنند.

هم‌چنان از حکومت خواهانیم تا برای ایجاد صلح در کشور زنان و حقوق شان را فراموش نکند

زن افغانستان امروز، به هیچ عنوان قربانی دوران تاریک طالبان نخواهد شد و حکومت باید در این راستا حامی ما باشد.

ترتیب: بهشته عزیز

 

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail