از آغاز سال جاری، ۱۴ زن توسط پولیس مبارزه با مواد مخدر در پیوند به فروش و قاچاق مواد مخدر در هرات بازداشت شده‌اند. پولیس مبارزه با مواد مخدر هرات می‌گوید، نقش زنان در فروش و قاچاق مواد مخدر نسبت به سال گذشته، افزایش یافته است.

پولیس مبارزه با مواد مخدر در هرات می‌گوید، سال پار (۱۳۹۷)  تنها دو زن در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر از سوی این اداره بازداشت شدند اما از آغاز سال جاری تاکنون به تعداد چهارده زن از سوی این اداره بازداشت شده‌اند.

سمنوال عبدالوحید ایزد‌یار، مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس هرات در رابطه می‌گوید، بیشتر زنانی که در پیوند با قاچاق مواد مخدر و مسکرات بازداشت شده‌اند زنان متاهل هستند که  دلیل عمده‌ی عمل شان را فقر و فشار‌های خانوادگی بیان کردند.

افغانستان بیشترین درصدی مواد مخدر جهان را تولید می‌کند و بر بنیاد آمار وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در سال جاری ۱۵۴۵ مظنون در پیوند با قاچاق مواد مخدر و مسکرات بازداشت شده‌اند که از این میان ۴۲ تن آن زنان هستند.

اداره‌ی امور زنان هرات افزایش نقش زنان در قاچاق و فروش مواد مخدر را نگران کننده خوانده می‌گوید، در سال جاری شکایت‌هایی به این اداره از سوی زنان به ثبت رسیده است که برخی از زنان از سوی شوهر، مجبور به فروش و قاچاق مواد مخدر شدند.

به گفته‌ی سمیه طاهری، مدیر پیگیری قضایای اداره‌ی امور زنان هرات، از آنجایی‌که در بیشتر خانواده‌ها جو سنتی حاکم است و زنان مجبور‌اند هر خواست مشروع و نامشروع شوهر را بپذیرند در قضایای قاچاق و فروش مواد مخدر نیز زنان قربانی خواست مردان می‌شوند.

مدیر پیگیری قضایای اداره‌ی امور زنان هرات در ادامه می‌گوید، در سال جاری حدود سه زنی که از سوی شوهر، مجبور به قاچاق و فروش مواد مخدر شده‌ بودند، به این اداره جهت شکایت مراجعه کردند.

خانم طاهری هم‌چنان می‌افزاید، زنانی که در پیوند با فروش و قاچاق مواد مخدر از سوی پلیس بازداشت شده اند؛ گروهی خاصی نیستند و اکثر‌ آنان از سوی شوهر ان‌‌شان، مجبور به این عمل شده‌اند.

با این حال به باور فعالان حقوق زن، از زنان در قاچاق و فروش مواد مخدر، استفاده‌ی ابزاری می‌شود.

عزیزه خیر‌اندیش، فعال حقوق زن، می‌گوید، به دلیل پوششی که زنان دارند، سبب می‌شود که در انتقال مواد مخدر موثر باشند به همین دلیل از زنان به عنوان ابزار از سوی مردان استفاده می‌شود.

خانم خیر‌اندیش، در ادامه می‌افزاید، مردان زمانی‌که زنان را مجبور به چنین اعمالی می‌کنند؛ حاکمیت و سلطه‌طلبی شان را در خانواده نشان می‌دهند که این حاکمیت قربانی‌های زیادی را از زنان گرفته است.

افزایش میزان مشارکت زنان در فروش و قاچاق مواد مخدر سبب می‌شود تا ضربات جبران‌ناپذیری به جامعه وارد شود از این رو به باور آگاهان امور اجتماعی، نقش پررنگ زنان در چنین جرایم، تبعات منفی را در امور تربیتی جامعه و نسل آینده در پی خواهد داشت.

به گفته‌ی سیدعبدالله نایاب آگاه امور اجتماعی، از آنجایی‌که در جامعه‌ی افغانستانی زنان نسبت به مردان آسیب‌پذیرتر‌اند، افزایش حضور زنان در جرایم، روی روحیه و فعالیت زنانی که در اجتماع کار می‌کنند تاثیر منفی خواهد گذاشت.

به باور این آگاه امور اجتماعی، مواردی که زن را مجبور می‌سازد تا ریسک فروش و قاچاق مواد مخدر را بکند؛ فقر و فشار‌های خانواده‌گی است. نهاد‌های حامی زنان باید با درک این مسایل،  برنامه‌هایی را برای حمایت‌های اقتصادی و آگاهی‌دهی در مورد حقوق زنان اجرایی کنند.

در پایان باید اذعان داشت، دولت برای مهار و جلوگیری از کشت مواد مخدر و برای ریشه‌کن کردن این معضل اجتماعی، اقدامات جدی را روی دست بگیرد.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail