۳۰ درصد اشتراک کنندگان جرگه‌ی مشورتی صلح زنان اند. این در حالیست که زنان در هرات این جرگه را نمایشی عنوان کرده و نگران از دست رفتن دستاوردهای هژده‌ساله‌ی شان در نتیجه‌ی این مذاکرات اند.

شماری از زنان در هرات، برگزاری لوی جرگه‌ی مشورتی صلح را برنامه‌یی نمایشی عنوان می‌کنند.

ملکه رسولی فعال حقوق زن در هرات می‌گوید: «خوشبین نیستم که صدای زنان آنجا شنیده شود، فقط برنامه‌یی است که فیصله‌ها قبلا شده و زنان در آنجا حضور فزیکی دارند.»

به باور خانم رسولی این زنان باید سعی کنند نماینده‌ی واقعی هم‌جنسان خود باشند، تا دستاوردهای هژده ساله‌ی آنان که با دادن قربانی‌ها به دست آمده، نابود نشود.

هرچند خانم رسولی این نشست را نمادین می‌داند اما از بانوانی که در این نشست اشتراک کرده اند می‌خواهد، از زنان هرات خوب نمایندگی کنند.

شماری دیگر از فعالان حقوق زن نیز برگزاری این جرگه را اقدامی نمایشی عنوان می‌کنند.

نسرین حدید فعال حقوق بانوان در هرات نیز به تاثیرگزاری این لویه جرگه بر حفظ دستاوردهای زنان خوش‌بین نیست.

او می‌گوید: «زنانی که به نمایندگی از زنان هرات رفته اند باید متوجه باشند که به طالبان اعتماد کرده نمی‌شود.»

خانم حدید می‌افزاید؛ این زنان باید تجربه‌های تلخ زمان طالبان را به یاد داشته و سپس ابراز نظر کنند تا وضعیت زنان پس از صلح بدتر از این نشود.

به باور وی اگر این سی درصد زنان، با هدف و برنامه به این جرگه رفته باشند، می‌توانند نمایندگی خوبی از زنان هرات کنند.

او ضمن امیدواری بر سهم بیشتر زنان در برنامه‌های ملی، جرگه‌ی مشورتی صلح را گامی نمایشی و کمپاینی عنوان می‌کند.

سوسن بهبودزاده از دیگر فعالان حقوق زن نیز نگران از دست رفتن دستاوردهای هژده‌ساله‌ی زنان است.

خانم بهبودزاده می‌گوید؛ این جرگه یک نشست مشورتی است و کسانی که در آن اشتراک می‌کنند نقش مشاور را دارند، در حالی‌که بسیاری از اشتراک کنندگان دانش و تجربه‌ی کافی برای مشوره دادن در مورد صلح را ندارند.

خانم بهبودزاده به تاثیرگزاری این جرگه برای حفظ دستاوردهای زنان خوشبین نیست و باور دارد که در این زمان کم، صدای همه‌ی نماینده‌های مردم شنیده نخواهد شد.

به باور خانم بهبودزاده، چنین برنامه‌های بیشتر نمایشی است و اگر تصمیمی هم قرار باشد گرفته شود، تصامیم را زنان مرکز می‌گیرند.

«امیدوار هستم که زنان نماینده‌ی هرات جسارت این را داشته باشند که خواست زنان هرات را به شکل مدبرانه و منتقدانه مطرح کنند.»

این در حالیست که ۱۰۲ تن از هرات در جرگه‌ی مشورتی صلح اشتراک کرده اند که از این میان  ۳۰ درصد آن زنان اند.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail