وزارت امور زنان افغانستان، یکی از ارگان‌های اجرایوی و تشکیلات اداره‌ی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان است که از سال ۱۳۸۰ به این سو به عنوان  حلقه اتصال میان زنان و دولت فعالیت دارد.

برای آگاهی بیشتر در مورد فعالیت‌های  وزارت امور زنان خبرگزاری بانوان افغانستان، گفت‌وگوی را با سپوژمی وردک،  معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید.

پرسش: وزارت امور زنان  در چند سال  پسین چه فعالیت‌ها و دست‌آورد‌های برای زنان داشته است؟

پاسخ: وزارت امور زنان، مکلف به حمایت زنان در سراسر افغانستان است. فعالیت‌های این وزارت به چند بخش تقسیم می‌شود. هدفی که در اولولیت کاری  وزارت  امور زنان  قرار دارد؛ تامین عدالت جنسیتی است، که از چند سال به این سو کار روی آن جریان دارد. در ادامه فعالیت‌های دیگر، وزارت امور زنان برای توانمند سازی و زمینه سازی برای فعالیت بیشترو بهتر زنان در بخش‌های گوناگون کار می‌کند و همچنان این وزارت برای دسترسی زنان به عدالت  برنامه‌های را دارد تا که خدمات عدلی و قضایی برای زنان  تامین شود. همچنان برای تطبیق تمام این برنامه‌ها نظارت وجو دارد تا که عدالت جنسیتی تامین شود.

پرسش: شما اشاره کردید یکی از اهداف وزارت امور زنان، توانمند سازی و زمینه سازی برای فعالیت بیشتر و بهتر زنان است؛ اما  در این اواخر چند بست از ریاست‌های امور زنان چند ولایت  تنقیض شده که به یکبارگی  تعدادی از زنان شغل شان را از دست داد‌اند، دلیل تنقیض این بست‌ها چیست؟

پاسخ:  تغییرات در تشکیلات اداری یک روش عادی است و این تغییرات نظر به برنامه‌های جدید حکومت صورت می‌گیرد؛ برای تطبیق برنامه‌ها و پالیسی‌های جدید وزارت امور زنان، باید بست‌های جدیدی را داشته باشد؛ به همین منظور بخش معینیت مالی  وزارت امور زنان تصمیم به تنقیض و تطبیق چند بست ریاست‌های امور زنان گرفت. این طبیعی است که هر پدیدۀ جدید مشکلات خاص خودش را دارد و اگر در جریان تطبیق مشخص شود که تنقیض این بست‌ها مشکلاتی را  ایجاد می‌کند، وزارت امور زنان قول تعدیل آن را به ریاست‌های امور زنان می‌دهد.

پرسش: برابر جنسیتی، کاهش خشونت در برابر زنان به قول خودتان در اولویت کاری وزارت امور زنان قرار دارد با این وجود چرا همه ساله شاهد افزایش آمار خشونت در برابر زنان  به خصوص در حوزه غرب  کشورهستیم  وزارت امور زنان چه برنامه‌های برای کاهش خشونت در برابر زنان روی دست دارد؟

پاسخ: دلیل افزایش آمار خشونت، این است که در گذشته برنامه‌های آگاهی‌دهی که از سوی بعضی موسسه‌ها داده شده است تحلیل درست در آن‌ها صورت نگرفته است واین برنامه‌ها‌ یک سویه بوده و طریقه درست بدست آوردن حق و حقوق را برای زنان آموزش نداده است. برای مردان برنامه‌ای آگاهی‌دهی در مورد حقوق زنان تاکنون وجود نداشته، پس زنان زمانیکه‌ از حقوق شان آگاه شوند وبخواهند در مقابل خشونت صدای شان را بلند کنند و چون مرد از حقوقی که حقه زن است آگاهی ندارد طبیعی است که تشنج به وجود می‌‌آید؛ به همین منظور برای کاهش خشونت‌ها در برابر زنان وزارت امور زنان برنامه‌های آگاهی‌دهی در مورد حقوق زنان را روی دست دارد که سبب توازن می‌شود و از این پس شاهد افزایش خشونت‌ها در برابر زنان نخواهیم بود.

پرسش: به طور مشخص برنامه‌های وزارت امور زنان در سال روان  چیست؟

پاسخ: در کنار سایر برنامه‌های که برای  زنان داریم از آن جمله می‌توان به برنامه بزرگ و ملی اقتصادی، برای زنان  اشاره کرد که موازی با چند وزارت از جمله وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت انکشاف دهات برای تطبیق آن کار جریان دارد. وهمچنان پلان‌های میثاق شهروندی خوب تطبیق می‌شود در همین حال، برای تطبیق استراتژی منع  خشونت برنامه‌های  را روی دست داریم. برای تطبیق قطعنامه ۱۳۲۴ نیز عملاً کار جریان دارد و همچنان برای تمام تعهدات ملی و بین الملی در کنار سایر اداره‌ها وزارت امور زنان  نیز برنامه‌های مشخصی دارد.

ترتیب: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail