از مجموعه‌ی ۶۴ اداره‌ی دولتی در هرات، تنها دو زن در اداره‌های امور زنان و اتاق‌های تجارت به عنوان سرپرست حضور دارند، برخی از زنان فعال در هرات با استناد به حضور کم‌رنگ زنان در اداره‌های دولتی و ساختار مردانه‌ی اداره‌های شهرستان‌ها (ولسوالی‌ها)؛ خواهان تقرر چند زن در شهرستان‌ها به عنوان شهردار هستند.

برخی از این زنان معتقد اند، که زنان از قدرت مدیریت بالایی برخوردار اند و دولت باید از این ظرفیت‌ها استفاده کند.

سوسن بهبودزاده فعال مدنی؛ سپردن چند شهرستان را برای زنان، خوب دانسته و افزود این کار سبب بهبود وضعیت زنان در دسترسی به عدالت می‌شود.

وی می‌گوید؛ زنان حق دارند که از ۱۹ ولسوالی کنونی که وجود دارد، اداره‌ی چهار یا پنج ولسوالی را در دست داشته باشند.

خانم بهبودزاده معتقد است؛ سپردن چند ولسوالی به زنان کمک می‌کند، تا مردم در ولسوالی‌ها هم به توانایی زنان باورمند شوند.

 به باور این فعال مدنی؛ تقرر زنان به عنوان شهردار، می‌تواند برای زنان شهرستان‌ها روزنه‌ی امیدی باشد و زنان در شهرستان‌ها دسترسی بیشتری به عدالت پیدا کنند.

برخی دیگر از فعالان مدنی می‌گویند؛ زنان در شعار نیمِ پیکر جامعه دانسته می‌شوند، اما در هنگام تقسیم قدرت، سهم زنان در نظر گرفته نمی‌شود.

ملالی علوی مشاور ریاست اجراییه می‌گوید؛ زنان از قدرت مدیریت بالایی برخوردار اند و باید از این قدرت استفاده شود.

خانم علوی باور دارد؛ همواره از قدرت و رای زنان منحیث ابزاری برای رسیدن به اقتدار سیاسی استفاده شده، اما در هنگام تقسیم قدرت سهمی نداشته اند.

او می‌گوید؛ زنان در هرات نباید به شهرستان‌ها اکتفا کنند، بلکه باید در اداره‌های دولتی نیز سهم پررنگی داشته باشند.

این زنان از حکومت می‌خواهند؛ در قدم‌های نخستین ولسوالی‌های امن‌تر و سپس اداره‌ی دیگر ولسوالی‌ها را به زنان واگذار کند.

به باور این زنان؛ هرات ولایتی نسبتا امن است و چنین فعالیتی هنجارشکنی محسوب نمی‌شود.

ثریا بلیغ یک تن دیگر از فعالان مدنی به این باور است که تقرر زنان به عنوان شهردار یکی از راه‌های است که تغییرات مثبت را در وضعیت زنان به وجود می‌آورد.

در همین حال مسوولان در اداره‌ی امور زنان هرات می‌گویند؛ تقرر زنان در ولسوالی‌ها؛ دسترسی زنان به عدالت را آسان‌تر می‌سازد.

 عزیزه کریمی سرپرست ریاست امور زنان در هرات می‌گوید: «این پیشنهاد زنان هرات به معاونت ریاست جمهوری روان شده و از طریق مجلس نمایندگان و وزارت امور زنان نیز مطرح شده و در حال حاضر طی مراحل است ».

خانم کریمی بیان می‌دارد؛ ساختار اداره‌های دولتی در شهرستان‌ها مردانه است و زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند، جرات مراجعه به ارگان‌ها در شهرستان‌ها را ندارند، به این دلیل ضرور است تا چند زن در شهرستان‌ها مقرر شوند.

مسوولان محلی اما می‌گویند؛ اداره‌ی محلی هرات خواهان افزایش جدی حضور زنان در اداره‌های دولتی است.

جیلانی فرهاد سخن‌گوی والی هرات می‌گوید؛ زنان می‌توانند برای تحقق این مسئله در رقابت آزاد اشتراک کنند و با توانایی خود به این سمت‌ها راه یابند.

آقای فرهاد می‌افزاید؛ در صورتی که این مسئله محقق شود، اداره‌ی محلی هرات متعهد به تامین امنیت شهرستان‌ها و زنانی است که در آن‌جا مقرر می‌شوند.

حضور کم‌رنگ زنان در اداره‌های دولتی همواره مورد انتقاد زنان فعال هرات قرار گرفته است، این که واکنش حکومت به این درخواست زنان هراتی چه خواهد بود، پرسشی است که گذر زمان به آن پاسخ خواهد داد.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail