گزارشگر: مرضیه حسینی

دختران زیادی  در هرات  به دلیل عدم آگاهی از دوران قاعده‌گی (پریود) ، دچار اختلالات روحی و روانی می‌شوند.

این شمار از دختران که تجربه تلخی از دوران بلوغ دارند می‌گویند با اولین نشانه از عادت ماهانه، ترس تمام بدنشان را فرا گرفته و خود را شرمگین و خجالت زده احساس می‌کردند.

سمانه(نام مستعار) دختری است که می‌گوید مادرش در مورد دوره قاعده‌گی برایش هیچ آگاهی نداده بود در صورتی که نیاز است تا مادران دختران‌شان را از مسایل دوران بلوغ آگاه سازند تا از نظر روانی پذیرای این تغییرات باشند.

او می‌گوید:”هر چند بعضی مسایل را گه‌گاهی از دوستانم شنیده بودم، اما با اولین تجربه پریود در خودم شوکه شدم و می‌ترسیدم که حتما اتفاق بدی برایم افتاده است.”

او در ادامه اضافه کرد:” اگر برایم سوالی خلق می‌شد و از اعضای خانواده به خصوص مادرم می‌پرسیدم عیب می‌دانستند و می‌گفتند از این که دختران سوال‌هایی از این قبیل بپرسند، بد است.”

بنا به گفته‌های وی جز مادر کسی به دختر نزدیک نیست و نیاز است تا مادر مسایلی را قبل از دوران بلوغ به دختر بفهماند.

به مانند سمانه دختران بسیاری هستند که از مسایلی چون پریود آشنایی نداشته و برایشان تازه بوده است.

صدیقه(نام مستعار) داستان خود را چنین بیان می‌کند:”ازاین که بار اول  پریود شدم، خیلی می‌ترسیدم، با تمام ترس و گریه، مادرم را در جریان گذاشتم. مادرم هم بعضی نکات را برایم بازگو کرد، اما  اگرقبل از آن  آگاهی می‌داشتم شاید از این دوران تجربه تلخی را نمی‌داشتم.”

بنا به گفته‌های وی، او بعد از چند سال به کمک دوستان و آموزگاران‌اش در مکتب به صورت واضح متوجه این مسایل شده است.

بیشتر این چنین حرف‌ها در حالی بیان می‌شود که داستان مادر و دختر یکی می‌باشد.

مادر صدیقه، می‌گوید:” دلیل این که برای دخترم هیچ  در این مورد نگفته بودم این بود که خودم هم به مانند او هیچ اطلاعی نداشتم.”

او در ادامه اضافه کرد:” ما هم چنین بزرگ شده و صاحب چند فرزند شدیم، در گذشته مادران ما هم برای‌مان هیچ آگاهی نداده بودند.”

در همین حال شماری از فعالان مدنی در هرات می‌گویند نیاز است تا مضمونی تحت نام بهداشت و مسایل آن در مکتب‌ها برای دختران آموزش داده شود.

حسینه نیکزاد یکتن از فعالان مدنی، چنین می‌گوید:”باید در خصوص این موضوع برنامه‌های مشخصی در قالب فیلم و کتاب برای دختران از آوان طفولیت، اول از سوی مادر و پدر که نهاد خانواده است، بعد هم در مکتب‌ها از سوی آموزگاران زن آگاهی داده شود.”

او در ادامه افزود: متاسفانه هنوز فرهنگ درستی در جامعه‌یی که زندگی می‌کنیم وجود نداشته و دختران قربانی عدم آگاهی خانواده‌ها می‌شوند.

از سویی هم شماری از روانشاسان در هرات می‌گویند با شروع این دوره تغییراتی در دختر ایجاد می‌شود، که باید اعضای خانواده به ویژه مادران متوجه هر گونه رفتار در آنان باشند که در بسیاری از موارد بی‌توجهی می‌کنند.

مهدی حسینی،رییس انجمن روانشناسان بالینی در هرات می‌گوید شمار زیادی از دختران در این دوره دچار اختلالات عصبی می‌شوند و نیازمند مشاور و روانشناس هستند.

آقای حسینی همچنان ادامه داد:” بسیاری از دختران که بخاطر همین شروع دوران قاعده‌گی دچار اختلالات روحی می‎شوند به ما مراجعه می‌کنند و اگر قبل از شروع این دوره برای شان آگاهی‌دهی شود احتمالا آن‌ها دچار این اختلالات نشوند.”

هرچند موضوع قاعده‌گی در بین زنان تازه‌گی ندارد، اما برای بسیاری از دختران این موضوع نو و تازه است.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail