مسؤول بخش زنان کمیته‌ی مصونیت خبرنگاران افغانستان، امروز(۱۵قوس) با اعضای گروه کاری خبرگزاری بانوان افغانستان دیدار کرد و ضمن تقدیر از فعالیت‌های این خبرگزاری، در مورد چگونگی بهبود وضعیت خبرنگاران زن در هرات صحبت کرد.
کارمندان خبرگزاری بانوان افغانستان در کنار ارائه‌ی راه‌کار‌ها و پیشنهاد‌ها به مسؤولان کمیته مصونیت خبرنگاران، چالش‌های زنان خبرنگار در هرات را مطرح کرده و خواهان رسیدگی بیشتر مسؤولان در این بخش شدند.
ضیاگل عظیمی، مدیرمسؤول خبرگزاری بانوان افغانستان می‌گوید محدودیت‌های حق دسترسی به اطلاعات در هرات برای خبرنگاران افزایش یافته است.
خانم عظیمی می‌افزاید: «محدودیت حق دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران افزایش بی‌سابقه‌ای یافته و این سبب دشوارتر شدن کار خبرنگاری برای روزنامه‌نگاران زن شده است.»
وی هم‌چنان می‌گوید که دیدگاه‌های دوگانه و وجود تبعیض در بخش اطلاع‌رسانی برای خبرنگاران نیز از چالش‌های دیگری است که زنان خبرنگار را به مشکل مواجه ساخته است.
در همین حال وحیده فیضی، مسؤول جندر کمیته‌ی مصونیت خبرنگاران می‌گوید که تمام اداره‌های حکومتی باید برای خبرنگاران پاسخ‌گو باشند و اطلاعات موثق را در دسترس آنان قرار دهند.
خانم فیضی می‌افزاید: «در صورتی‌که اداره‌های حکومتی برای خبرنگاران پاسخ‌گو نباشند، خبرنگاران باید دادخواهی کنند.»
وی هم‌چنان می‌گوید که در مورد محدودیت‌های حق دسترسی به اطلاعات از سوی برخی از اداره‌ها، با مقام ولایت هرات صحبت‌ داشته و راه‌کار‌های نیز در این مورد ارائه شده است.
دراین میان اما عاطفه غفوری مسؤول بخش زنان کمیته ‌مصونیت خبرنگاران در هرات می‌گوید، محدودیت‌های حق دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده است و خبرنگاران باید تا رسیدن به وضعیت مطلوب، دادخواهی کنند.
خانم غفوری می‌افزاید: «خبرنگارن نباید خاموش باشند و باید با دادخواهی‌، چالش‌ محدودیت حق دسترسی به اطلاعات را از میان بردارند.»
این در حالیست که محدودیت در دستر‌سی به اطلاعات همواره یکی از چالش‌های سد راه کار روزنامه‌نگاری در افغانستان و به ویژه هرات بوده است.
گزارش‌گر: بهشته عزیز

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail