برنامه‌ی آگاهی‌دهی در مورد نقش زنان در مدیریت آب آشامیدنی و صحی از سوی مدیریت جندر ریاست آب‌رسانی ولایت هرات برگزار شد.

این نشست با حضور مسؤولان محلی، اعضای شورای ولایتی، رئیس اداره‌ی آب‌رسانی و شماری از فعالان حقوق زن برگزار شد.
مؤونسه حسن‌زاده معاون امور اجتماعی مقام ولایت می‌گوید که زنان نقش مهمی در قسمت استفاده و مدیریت آب آشامیدنی و صحی دارند.

خانم حسن‌زاده می‌افزاید: «اداره‌ها و نهادهای مختلف دولتی و خصوصی باید در آگاهی‌دهی و ترویج این موضوع سهم فعال داشته باشند.»

او هم‌چنان می‌گوید اداره‌ی محلی هرات در راستای دعوت نهادها برای گسترش این موضوع هم‌کار اند.

در همین حال سکینه حسینی نماینده‌ی مردم در شورای ولایتی نقش زنان را در صرفه‌جویی از استفاده آب‌ آشامیدنی موثر دانسته و می‌گوید زنان باید در استفاده از آب‌ صحی در خانواده مدیریت فعال داشته باشند.

خانم حسینی می‌افزاید: “ما در قبال نسل‌های بعدی برای به‌جا گذاشتن منابع سالم آب صحی مسؤولیم.”

او افزود، اداره‌ی آب‌رسانی در قسمت هماهنگی با سایر اداره‌های دولتی، شورای ولایتی و رسانه‌ها می‌تواند سهم فعالی در ایجاد آگاهی‌دهی به مردم در مورد مدیریت آب آشامیدنی داشته باشند.

در این میان اما مسؤولان در اداره‌ی آب‌رسانی هرات، برگزاری این برنامه را برای آموزش‌دهی و آگاهی‌دهی مردم موثر می‌دانند.

نادر کاکر رئیس اداره آب‌رسانی و کانالیزاسیون می‌گوید که نقش زنان در مدیریت آب آشامیدنی صحی موثر و کارساز است.
آقای کاکر می‌افزاید: “ما در ارائه خدمات آبرسانی مصمم هستیم و برنامه داریم تا بیشتر روی کیفیت آب توجه کرده و آب بدون آلودگی را به مردم برسانیم.”

او افزود، چالش اصراف آب آشامیدنی صحی در هرات نگران‌کننده است.

در همین حال فعالان مدنی در این نشست می‌گویند که آب منبع مهم زندگی است و در قسمت استفاده مناسب آن باید توجه شود.

راضیه امینی فعال حقوق زن می‌گوید که زنان باید در قسمت حفظ و نگهداری آب‌های صحی و این‌که چگونه از مصرف آب در بین خانواده جلوگیری صورت گیرد، مدیریت فعال داشته باشند.

خانم امینی می‌افزاید: «این نشست برای آگاهی‌دهی در مورد چگونه‌گی استفاده از آب صحی و سرفه نیز است و می‌تواند در بخش آگاهی‌دهی زنان موثر واقع شود.»

گزارش‌گر: بهشته عزیز

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail