امروز (۲۸ سپتامبر) روز جهانی دسترسی به اطلاعات است. خبرنگاران در هرات اما می‌گویند که برای دسترسی به اطلاعات، با چالش‌های گونه‌گون روبرو اند و با گذشت هر روز، چالش‌ها افزایش میابد.

خبرنگاران تحقیقی در هرات می‌گویند، برای دسترسی به اطلاعات با چالش‌های گوناگون روبرو اند.

محسن کریمی، خبرنگار تحقیقی رادیو نوروز می‌گوید، متاسفانه قانون دسترسی به اطلاعات همانند دیگر قوانین که ساخته شده، درست تطبیق نمی‌شود.

به گفته‌ی آقای کریمی، عدم آگاهی مسئولان اداره‌های دولتی و احتمال از دست دادن جایگاه شان سبب می‌شود که اطلاعات را به دسترس خبرنگاران قرار ندهند.

آقای کریمی می‌افزاید، برخی اطلاعات، به صورت آسان در دسترس خبرنگاران قرار می‌گیرد اما اطلاعات اساسی که خبرنگار تحقیقی می‌خواهد داشته باشد، گذشتن از هفت خوان رستم است.

این در حالیست که مذاکرات صلح افغانستان پشت درهای بسته برگزار می‌شود و خبرنگاران اجازه‌ی پوشش خبری و یا اشتراک پیدا نکرده اند.

فایزه ابراهیمی خبرنگار رادیو معراج می‌گوید، با این که برنامه‌های آگاهی‌دهی برای مسئولان اداره‌های دولتی و خصوصی برگزار شده است اما هنوز هم چالش دسترسی به اطلاعات موجود است.

به گفته‌ی او، اداره‌هایی چون فرماندهی پولیس، امنیت ملی و دادستانی در قسمت دسترسی به اطلاعات همکاری نمی‌کنند و یا اطلاعات دقیق نمی‌دهند.

او می‌افزاید، این عدم همکاری اداره‌ها خبرنگاران را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

فریبا اکبری، خبرنگار شورای متخصصان نیز می‌گوید، وضعیت دسترسی به اطلاعات از گذشته نیز دشوارتر شده است.

فریبا می‌افزاید، دلیل عدم ارائه‌ی اطلاعات برای خبرنگاران، شاید به دلیل فسادی است که در اداره‌ها وجود دارد.

مسئولان در اداره‌ی محلی هرات می‌گویند، برنامه‌ی اداره‌ی محلی هرات این است که چرخه‌ی گردش اطلاعات را تقویت شود.

هیچ‌گونه بهانه‌یی برای جلوگیری از دسترسی خبرنگاران و شهروندان به اطلاعات قابل قبول نیست.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail