سمیه نوری، دانش‌جوی فیزیوتراپی و عضو تیم ویلچر بسکتبال است، او از حکومت می‌خواهد تا نماینده‌یی از زنان معلول در مذاکرات صلح اشتراک حضور داشته باشد تا بتواند از حقوق معلولان دفاع کند و برای بهبود وضعیت زنان معلول دادخواهی کند. برای بحث بیشتر در این مورد، با وی گفت‌و‌گویی داریم که در ادامه می‌خوانید.

پرسش: امروزه همه از صلح صحبت می‌کنند برای شما چگونه صلحی قابل پذیرش است؟
پاسخ:
برای من صلحی قابل پذیرش است که حقوق و امتیازات همه‌ی مردم افغانستان جدا از مسایل قومی و مذهبی و جنسیتی حفظ شود.

پرسش: در آستانه‌ی گفت‌گوهای میان افغانان قرار داریم، خواست شما چیست؟

پاسخ: من به عنوان زنی که معلول بوده ام و برای رسیدن به اینجایی که اکنون قرار دارم، بی‌نهایت تلاش کردم، می‌خواهم وضعیت زنان روز به روز رو به بهبود باشد و فرصت‌های شغلی و تحصیلی برای بانوان معلول در نظر گرفته شود.

پرسش: فکر می‌کنید در مذاکرات صلح به موضوعاتی چون حقوق و امتیازات معلولان نیز پرداخته خواهد شد؟

پاسخ: از دیدگاه من برای این که حقوق و امتیازات معلولان در نظر گرفته شود، باید نمایندگانی از بخش معلولان از هر ولایت در این مذاکرات اشتراک کنند تا بتوانند از حقوق معلولان دفاع کنند چون به جز معلولان هیچ‌کس دیگری نمی‌تواند مشکلات و چالش‌های آنان را درک کند.

پرسش: از مشکلاتی که سد راه تان قرار داشته و توقع دارید پس از مذاکرات صلح حل شود بگویید.

پاسخ: معلولان همیشه مورد تبعیض قرار گرفته اند و از فرصت‌های کمی برای نشان‌دادن استعداد و توانایی خود برخوردار بوده اند. من هم مثل دیگران برای رسیدن به هدف‌ام که بازی در تیم ویلچر بسکتبال است، به مشکلاتی از جمله بی‌باوری به افراد معلول و دیدگاه‌های منفی نسبت به کار و یا ورزش زنان مواجه شده ام. امیدوارم پس از حکومت پس از توافق با طالبان بیشتر تمرکز خود را روی قشرهای محرومی چون معلولان بگذارد.

پرسش: از دستاوردهای تان بگویید که در جریان این چند سال به دست آوردید و دوست دارید درآینده و پس از تامین صلح در کشور، حفظ شان کنید.

پاسخ: من نخستین زنی بودم که به تیم ویلچر بسکتبال روی آوردم و پس از یک‌سال توانستم عضویت تیم ملی را به دست آوردم، در سفر تایلند نیز که افغانستان میان ۵ کشور مقام نخست را گرفت، من بهترین بازیکن انتخاب شدم. دوست دارم تا صلح در کشور تامین شود تا دختران ورزش‌کار و به ویژه معلولان در وضعیت بهتری بازی کنند و بتوانند دستاوردهای بیشتری داشته باشند.

ترتیب‌کننده: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail