گروهی از زنان بازرگان با همکاری اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه‌ی غرب، نمایشگاه دایمی را برای نخستین بار در یکی از بازارهای عمومی هرات ایجاد کردند.

صنایع دستی، جواهرات، صنایع غذایی و محصولات بهداشتی که همه ساخته‌ی دست زنان است در ۳۲ غرفه در نمایشگاه «مهرتابان» به نمایش گذاشته شده است.

مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه‌ی غرب می‌گویند که در این نمایشگاه پنج میلیون افغانی سرمایه‌گذاری شده است.

مریم جامی‌الاحمدی، رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه‌ی غرب، هدف از ایجاد این نمایشگاه را  جلوگیری از رکود تجارت زنان عنوان می‌کند.

در همین حال برخی از زنان بازرگان ایجاد این نمایشگاه را برای بهبود وضعیت تجارت فرصت مناسبی می‌دانند.

 حاجی ملالی فروتن، بازرگان می‌گوید که امیدوار است که این نمایشگاه کمک کند که تجارت‌اش از رکود نجات یابد.

وی از مردم می‌خواهد تا با استفاده از تولیدات داخلی به رشد تجارت زنان کمک کنند.

از سویی شمار دیگر از زنان بازرگان ایجاد این بازار را گام بزرگی در راستای رشد تجارت زنان می‌دانند و از حکومت می‌خواهند که آنان را در پایداری این نمایشگاه کمک کند.

فوزیه احمدی که صنایع دستی معلولان را به نمایش گذاشته است می‌گوید خرسند است که زمینه فروش صنایع دستی برایش فراهم شده است.

وی که تنها نان‌آور خانه است می‌افزاید، این نمایشگاه به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌اش کمک می‌کند.

در همین حال برخی از بازدیدکننده‌گان ایجاد چنین نمایشگا‌ه‌ها را در بازارهای عمومی، برای از میان برداشتن کلیشه‌های جنسیتی از جامعه موثر می‌خوانند.

ذکیه فیاض، بازدیدکننده می‌گوید که نیاز است تا زنان و مردان در کنار یک‌دیگر کار کنند تا حساسیت‌های جنسیتی در جامعه از بین رود.

وی می‌افزاید: «زنان نیمی از پیکر جامعه اند و حضور شان در همه‌ی عرصه‌ها در کنار مردان ضروریست.»

براساس آماری که اتاق تجارت و صنایع  زنان در حوزه‌ی غرب به دست می‌دهد، حدود ۱۵۰۰ زن در هرات، مصروف تجارت‌های کوچک و بزرگ هستند و بر اساس پژوهشی که به تازه‌گی از سوی این اتاق صورت گرفته، از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا در هرات، ۹۵ درصد از بازرگانان زن سرمایه‌های جاری خود را از دست دادند و ۸۳ درصد از بازرگانان زن تجارت شان متوقف شده است.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail