‌۱۸‌ مورد مثبت کوید-۱۹ امروز در آزمایشگاه مرکزی کابل تایید شد. وزارت صحت عامه می‌گوید که از این میان، ۱۱ از کابل، دو مورد از سمنگان، یک مورد از بلخ، یک مورد از لوگر، یک مورد از فاریاب، یک مورد از غزنی و یک مورد از قندوز بوده است.
با این آمار، شمار مبتلایان کروناویروس در افغانستان به ۲۹۹ مورد رسید.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail