«سهم زنان در بخش‌‌های مدیریتی معارف اندک است، و به نحوی فعالیت زنان در چوکات مکتب‌ها خلاصه شده است، تلاش دارم تا در بخش‌های مدیریتی، سهم زنان بیشترشود.» بخشی از صحبت‌های ناهید نقشبندى، مسوول جندر اداره‌ی معارف هرات است. پیرامون کارکردها و فعالیت‌های اداره‌ی جندر معارف هرات، خبرگزاری بانوان افغانستان با او گفت‌وگویی را ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید.

پرسش: نخست در مورد پیشینه‌ی فعالیت تان به عنوان مسوول جندر اداره‌ی معارف هرات بگویید؟

پاسخ: ازسال ۱۳۹۳ه.ش به این‌سو به‌عنوان مسوول جندر اداره‌ی معارف هرات فعالیت‌ می‌کنم.

پرسش: پیش از این فعالیتی در حوزه‌ی زنان داشتید؟

پاسخ: به طورمشخص فعالیتی برای زنان نداشتم، اما پیش از این‌که به عنوان مسوول جندر تعیین شوم، به عنوان معلم، سر معلم و مدیر در مکتب‌های دخترانه کار کردم.

پرسش: اداره‌ی جندر معارف هرات، برای زنان چه فعالیت‌هایی دارد؟

پاسخ: ارائه‌ی برنامه‌هاى آگهى‌دهى در مورد قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، قانون منع خشونت علیه زن، خانواده سالم، حقوق دینى و مدنى زنان در کنار آن رسیدگی به مشکلاتی که زنان در مکتب‌ها دارند و هم‌چنان رسیدگی به مشکلات خانوادگی زنان، راه‌اندازی برنامه‌های برای ارتقای ظرفیت دانش‌آموزان و آموزگاران، برگزاری مسابقات به منظور بلند بردن سطح آگاهی دانش‌آموزان از جمله برنامه‌ها و فعالیت‌های اداره‌ی جندرمعارف هرات است.

پرسش: طوری‌که اشاره کردید، برنامه‌های زیادی برای رعایت جندر در بخش آموزش و پرورش دارید، چه موردی از جندر نقض شده است که شما در پی احیای آن هستید؟

پاسخ: سهم زنان در بخش‌‌های مدیریتی معارف اندک است، و به نحوی فعالیت زنان در چوکات مکتب‌ها خلاصه شده است، تلاش دارم تا در بخش‌های مدیریتی، سهم زنان بیشتر شود، زیرا از دید من حضور زنان در بست‌های مدیریتی به ویژه در نهادهای آموزشی امری ضروری است.

پرسش: عمده‌ترین چالش زنانی‌که در بخش آموزش کار می‌کنند چیست؟

پاسخ: زنان در بخش آموزش مشکلات فراوانی دارند. بیش‌تر از همه مشکلات امنیتی است و این مشکل بیشتر دامن‌گیر زنانی است که در شهرستان‌ها فعالیت می‌کنند. در کنار این به دلیل نبود امنیت، برنامه‌هایی برای ارتقای ظرفیت زنان راه‌اندازی نمی‌شود، فعالیت مراکز آموزشی در شهرستان‌ها کم‌رنگ است از این رو بیشترین مشکلات را زنان شهرستان‌ها دارند.

پرسش: به نظر شما فعالیت‌های که برای برابری جنسیتی از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی صورت می‌گیرد چقدر مؤثر بوده است؟

پاسخ: فعالیت‌های نهاد‌ها چه دولتی و چه غیر دولتی آنچنان که باید، برای برابری جنسیتی تاثیرگذار نبوده است؛ با توجه به مشکلاتی که در پاسخ قبلی به آن اشاره کردم فعالیت‌های نهادها برای زنان یکسان نبوده است به همین دلیل با گذشت چند سال هنوزهم، به برابری جنسیتی نرسیده‌ایم.

پرسش: با در نظرداشت وضعیت موجود، چه راه‌کارهای برای تحقق برابری جنسیتی پیشنهاد می‌کنید؟

پاسخ: راه‌های زیادی برای تحقق برابری حنسیتی وجود دارد، برای تحقق برابری جنسیتی در جامعه نیاز است تا دولت دست به کار شود. در گام نخست نیاز است تا قوانین به گونه‌ی درست تطبیق شود، یکی دیگر از راه‌های رسیدن به برابری جنسیتی از بین پدیده‌ی تبعیض جنسیتی در جامعه است.

ترتیب: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail