یک ماه و اندی به برگزاری چهارمین دور انتخابات ریاست‌جهموری افغانستان مانده است، زنان در دوره‌های گذشته انتخابات، بیش از نیمی از رای دهندگان بودند. از این رو به باور شماری از فعالان حقوق زن، حضور پررنگ زنان در انتخابات پیش‌رو برای زنان سرنوشت‌ساز است.

انتخابات مهم‌ترین مؤلفه‌ی نظام دموکراتیک مبتنی بر اراده‌ی مردم می‌باشد و بر اساس این نگرش، تمامی افراد جامعه، بدون در نظرداشت جنسیت و موقف اجتماعی، حق مساوی تصمیم‌گیری و دخالت در امور جمعی را دارند و انتخابات فرصت خوبی است که زنان بتوانند توسط آن آرمان‌ها و خواست‌های حقوقی و سیاسی خویش را تبارز دهند.

فعالان حقوق زن به این باوراند که حضور پررنگ زنان در پروسه‌ رای‌دهی تاثیرگذار ی مطلوبی برای زنان دارد.

سکینه حسینی، فعال حقوق زن می‌گوید، مشارکت زنان در انتخابات پیش‌رو زمانی تاثیرگذار است که آنان با برنامه‌ریزی قوی و منسجم در انتخابات شرکت کنند.

او در ادامه می‌گوید، زنان به دلایل شفاف نبودن پروسه رای دهی، ناامنی و گفت‌وگوهای صلح به انتخابات سال جاری خوشبین نیستند و حکومت باید به این مشکلات رسیدگی کند.

با این حال شمار دیگری از فعالان حقوق زن، به این باوراند که  رای‌ زنان برای تغییر وضعیت زیستی‌، فرهنگی‌، اجتماعی و سیاسی شان تاثیر است.

مریم درانی، فعال حقوق زن می‌گوید، جامعه‌ی سنتی کشور دارای ساختار طبقاتی است و به نقش زنان و افراد طبقه‌ی پایین جامعه در امور رهبری و تصمیم‌گیری‌های اجتماعی، اهمیت داده نمی‌شود، پس زنان به عنوان بخشی از قدرت سیاسی افغانستان با استفاده از رای‌شان باید تغییرات زیادی را به وجود بیاورند.

او در ادامه می‌گوید، زنان می‌توانند با رای شان سرنوشت شان را رقم بزنند.

در همین حال برخی دیگر ازفعالان حقوق زن نیز به  این باوراند که مشارکت  زنان در انتخابات به گونه‌ی کمی و کیفی در تغییر وضعیت موثر است.

فرشته حیدری، فعال حقوق زن می‌گوید، زنان  نیمی از پیکر جامعه هستند و رای آنان برای تعیین سرنوشت‌شان موثر است. آنان با شرکت در انتخابات می‌توانند امتیازات زیادی را کسب کنند.

او در ادامه می‌گوید، اگر زنان مشارکت فعال در انتخابات نداشته باشند، این انتخابات سمبولیک خواهد بود و آنان نیز از حقوق اساسی شان محروم می‌شوند.

معصومه انوری، یکی دیگر از فعالان حقوق زن می‌گوید، زنانی که در اجتماع به فعالیت‌های مختلفی می‌پردازند، به این باورمندی رسیده‌اند که حضور و انتخاب آنان در انتخابات موثر است و باید از حق رای شان درست استفاده کنند.

گزارشگر: عارفه مهدوی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail