از آغاز گفت‌وگوهای صلح افغانستان، نهاد‌های مختلف به هدف حفظ دستاورد‌ها، جایگاه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زنان در گفت‌وگوهای صلح کارزار‌هایی را راه‌اندازی کردند؛ اما شماری از فعالان حقوق زنان برگزاری این کارزار‌ها را بی‌تاثیر و پروژه‌یی می‌دانند.

برخی از فعالان حقوق زن می‌گویند، حفظ دستاورد‌های زنان در گفت‌وگوهای صلح از حقوق اساسی زنان است باید جدی گرفته شود و با برنامه‌های نمادین نمی‌توان نقش زنان را در صلح پیش‌رو حفظ کرد.

شماری از فعالان حقوق زن در هرات می‌گویند، برگزاری برنامه‌های متعدد در زمینه‌ی بیان خواسته‌های زنان، پروژه‌ی و بی‌تاثیر است.

سکینه حسینی، فعال حقوق زن می‌گوید: «همواره نهادهای مختلف به نام زن پروژه‌هایی را راه‌اندازی می‌کنند تا به گونه‌یی نقش زنان را در صلح آینده پررنگ نشان دهند، اما این برنامه‌ها موقتی و بی تاثیر است .»

او در ادامه می‌گوید، زنان باید در این موقعیت حساس به‌جای روی آوردن به برنامه‌ها و جلسه‌های نمادین، باید کارهای بنیادی را انجام دهند تا دیگر به دوران سیاه گذشته برنگردند.

خانم حسینی در ادامه می‌افزاید، برنامه‌های اساسی برای زنان باید فراگیر باشد و زنانی که قربانی دادند و درد ملت را درک می‌کنند باید رهبری چنین نهادهایی را به عهده بگیرند.

با این حال شمار دیگر از فعالان حقوق زن، می‌گویند، زنان باید در تلاش حضور گسترده در گفت‌وگوهای صلح باشند.

سوسن بهبودزاده، فعال حقوق زن می‌گوید، زنان با اتکا به برنامه‌های ظاهری و پروژیی، از واقعیت‌های پشت پرده‌ی گفت‌وگوهای صلح بی‌خبر می‌مانند و از آنجا که  بیشترین آسیب‌های وارده از جنگ در کشور را زنان متحمل می‌شوند، پس راه‌اندازی این برنامه‌ها کار بی‌تاثیری است.

او در ادامه می‌گوید، باید افراد دل‌سوز و فعال در زمینه‌ی حقوق زنان تلاش کنند تا نتیجه‌‌ی موثرتری را بدست بیاورند.

در همین حال برخی دیگری از فعالان حقوق زن به این باور‌اند، برگزاری کارزار‌ها را در حال حاضر نمی‌تواند برای زنان اقدام اساسی تلقی شود.

وحیده عزیزی، فعال حقوق زن می‌گوید، زنان پس از سقوط حکومت طالبان تاکنون دستاوردهای زیادی را بدست آورده‌اند و همواره در سدد حفظ آن هستند و به همین دلیل به راه‌اندازی کارزار و دیگر برنامه‌هایی دست می‌زنند و نمی‌خواهند جایگاه فعلی شان قربانی معامله‌های پشت پرده شوند.

او در ادامه می‌گوید، و اما راه‌اندازی برخی برنامه‌هایی پروژه‌یی، نمی‌تواند تاثیر چندانی داشته باشد، چون در حال حاضر پروسه صلح به جایی رسیده که صرف باید خواسته‌های زنان از سوی نماینده‌های آنان در جلسات صلح به گونه‌ی واضح تر بیان شود.

این در حالیست که هشتمین دور گفت‌وگوهای صلح میان آمریکا و نماینده‌گان طالبان دیروز در دوحه آغاز شده است.

گزارشگر: عارفه مهدوی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail