پس از نشر گسترده‌ی گزارش‌ها در رابطه با موارد آزار و اذیت زنان در اداره‌های دولتی از جمله، ارگ ریاست جمهوری، مسوولان در دادگاه عالی افغانستان، از ایجاد دادستانی منع آزار و اذیت جنسی زنان خبر می‌دهند.

فرید حمیدی دادستان کل دولت افغانستان در آخرین  روز “کنفرانس ملی هماهنگی نهادهای مبارزه با خشونت علیه زنان” گفت که طرح ایجاد این ریاست از سوی ریاست جمهوری تایید شده و کار روی تشکیل آن آغاز گردیده است.

جمشید رسولی سخن‌گوی دادگاه عالی کشور می‌گوید، این سارنوالی به هدف رسیدگی به قضایای آزار و اذیت جنسی زنان در اداره‌های دولتی و خصوصی ایجاد خواهد شد.

آگاهان امور حقوقی نیز تشکیل این سارنوالی را به فال نیک می‌گیرند.

فرشته حیدری، آمر مبارزه با تخلفات اطفال در بادغیس می‌گوید، ایجاد این سارنوالی می‌تواند به زنان متضرر از آزارهای جنسی در اداره‌های دولتی و خصوصی کمک کند.

به باور وی ایجاد این دادستانی، برای زنان کارمند در اداره‌های دولتی و خصوصی کمک می‌کند تا با باور بیشتری برای حضور در اجتماع اقدام کنند.

خانم حیدری معتقد است، زمانی که اداره‌ی مشخص برای رسیدگی به آزارهای جنسی زنان وجود داشته باشد، قضایای آزار و اذیت زنان کمتر می‌شود.

شماری دیگر از زنان اما به این باور اند، تا زمانی که اقدام جدی برای مبارزه با آزار و اذیت زنان وجود نداشته باشد، این ریاست نیز چون کمیته‌های آزار و اذیت جنسی زنان ناکارآمد باقی خواهد ماند.

وحیده عزیزی کارشناس جندر ولایت می‌گوید: «ایجاد این دادستانی در قسمت جدی گرفتن آزار و اذیت جنسی زنان می‌تواند موثر باشد اما قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، موارد آزار و اذیت زنان را جرم نپنداشته و با آن سطحی برخورد کرده است و با این محال تا زمانی که یک عمل جرم پنداشته نشود، به ارگان‌های عدلی و قضایی راجع نمی‌شود.»

به باور خانم عزیزی اگر در این داستانی موارد آزار جنسی زنان جدی گرفته شود، آزار جنسی زنان در محیط کار کم‌تر خواهد شد.

وی می‌افزاید، اگر روند ثبت شکایات به همین روال باشد که وجود دارد، این سارنوالی کارساز نخواهد بود.

خانم عزیزی معتقد است، باید زنان از حقوق خود آگاه شده و برای مبارزه با آزار و اذیت جنسی آماده شوند و به آزار و اذیت تن ندهند.

این در حالیست که در گذشته هم اقدام‌های مشابهی برای مبارزه با آزار و اذیت جنسی زنان چون ایجاد کمیته‌های منع آزار و اذیت زنان شده است اما تا کنون هیچ موردی مبنی بر آزار و اذیت زنان در اداره‌های دولتی در این کمیته‌ها ثبت نشده است. دیده شود که ایجاد این سارنوالی چقدر به زنان جرات خواهد داد تا از موارد آزار و اذیت زنان در اداره‌ها پرده بردارند.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail