قرار است سومین نشست “بین‌الافغانی” صلح افغانستان در دوحه،آغاز شود؛ اما اینجا در افغانستان فعالان حقوق زن از حضور اندک زنان در گفت‌وگوهای صلح نگران ‌اند، آنان می‌گویند، زنان در این نشست باید نمایندگی همه جانبه‌ی داشته باشند.

 این نشست دو روزه‌یی که متشکل از اعضای شورای عالی صلح، نماینده‌های مردم، سیاسیون، اعضای جامعه مدنی، نماینده‌گان رسانه‌ها، زنان و گروه طالبان هستند، در خصوص صلح بحث و گفت‌وگو خواهند کرد.

شماری از فعالان حقوق زن به این باوراند، زنانی که از سوی حکومت به نمایندگی از زنان کشور انتخاب شده اند، نمی‌توانند نمایندگی خوبی از زنان کشور داشته باشند.

سوسن بهبودزاده، فعال حقوق زن می‌گوید، زنانی که در نشست دوحه شرکت کرده‌اند به دلیل اینکه تنها از مرکز کشور انتخاب شده‌اند؛ نمی‌توانند نمایندگی مطلوبی از همه‌ی زنان کشور داشته باشند چون؛ زنان در ولایات مختلف دیدگاه‌ها و خواست‌های متفاوتی دارند.

او در ادامه می‌گوید، در هجده سال گذشته زنان کشور دست‌آوردهای زیادی داشته اند و این دست‌آوردها باید در نشست صلح حفظ شود.

در همین حال برخی دیگری از فعالان حقوق زن نگرانی شان را از مشخص نبودن آجندای نشست صلح ابراز می‌کنند.

فاطمه جعفری، فعال حقوق زن می‌گوید، مشخص نبودن آجندای نشست صلح نگران کننده است. در نشست‌های گذشته همواره به بحث‌های کلی اشاره شده است و باید نماینده‌گان زن در این نشست آجندای مشخصی را درنظر داشته باشند و خواسته‌های  زنان را از آن طریق یاد کنند.

از سویی شماری از فعالان حقوق زن حضور۲۰ درصدی زنان را درنتیجه بخش بودن سومین نشست “بین‌الافغانی” صلح تاثیرگذار می‌دانند.

کبری رضایی، فعال حقوق زن می‌گوید، نماینده‌گان زن در مذاکرات بین‌الافغانی باید تلاش کنند که حقوق اساسی زنان که شامل؛ حق آموزش وپرورش، مشارکت‌های سیاسی و حق انتخاب و تصمیم گیری را مدنظر داشته باشند و آن را حفظ کنند.

او در ادامه می‌گوید، زنان نیمی از پیکر جامعه هستند و باید خواسته‌های برحق آنان در نشست‌های صلح گفته شوند.

در همین حال عطیه مهربان یکی دیگر از فعالان حقوق زن می‌گوید، هیأتی که به نماینده‌گی از همه زنان کشور در نشست صلح شرکت کرده‌اند؛ اگر خواسته‌ها و مطالبات زنان را مطرح نکنند زنان افغانستان به عقب بر خواهند گشت.

این سومین نشست “بین‌الافغانی” میان چهره‌های سیاسی افغانستان و گروه طالبان خواهد بود. نشست اول در ١۶ دلو سال گذشته و نشست دوم در ۷ جوزا امسال در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار شده بود.

گزارشگر: عارفه مهدوی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail