بر اساس آماری که ریاست اتاق و تجارت صنایع زنان هرات به دست می‌دهد حدود یک هزار و ۵۰۰ زن در شهر و شهرستان‌های هرات مصروف فعالیت‌های اقتصادی اند.

مریم جامی‌الاحمدی، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان در هرات می‌گوید؛ این زنان در بخش قالی‌بافی، جواهر سازی، صنایع دستی و تجارت‌های کوچک فعالیت دارند که از این میان ۳۵۰ تن جواز کار دارند.

او اما معتقد است برای بقای این فعالیت‌ها نیاز است تا حکومت و نهادها به این زنان کمک کنند به باور خانم جامی، این زنان در بخش اقتصادی، بازاریابی و تهیه‌ی تجهیزارت مربوط به کار و تجارت شان نیاز به همکاری دارند.

در همین حال، شماری از زنان فعال اقتصادی می‌گویند که با روی آوردن به فعالیت‌های اقتصادی تغییرات چشم‌گیری در زندگی آنان آمده است.

عنچه‌گل کریمی از هشت سال به این سو، در بخش تولید عسل کار می‌کند. وی می‌گوید، این فعالیت‌های اقتصادی زندگی او را دست‌خوش تغییرات زیادی کرده است.

خانم کریمی می‌افزاید: «مه فعالیتی ره شروع کردم که بین اطرافیان مه بی پیشینه بوده و زندگی مالی مر  تاحد زیادی تغییر داده.»

غنچه‌گل کریمی از یک صندوق شروع کرد و امروز مالک پنجاه صندوق است.

آزیتا سلیم‌شاهی نیز از یک سال به این سو در بخش کشت زعفران کار می‌کند. او می‌گوید، با این که بازار زعفران فعلا خوب نیست اما باز هم فعالیت‌های اقتصادی روی زندگی وی تاثیر مثبتی گذاشته است.

محصول کار آزیتا سلیم‌شاهی اکنون بر علاوه‌ی هرات در دیگر ولایات و کشور ترکیه نیز مصرف‌ می‌شود.

این در حالیست نابرابری اقتصادی در جامعه، بسترساز نابرابری اجتماعی و سیاسی دانسته می‌شود و امید می‌رود فعالیت‌های اقتصادی زنان سبب تغییرات مثبت در جایگاه اجتماعی و سیاسی زنان شود.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail