” تبادل فرهنگی” عنوان نمایشگاهی است که از سوی دانشجویان دانشگاه هرات، به هدف معرفی و تبادل فرهنگ ۳۴ ولایت افغانستان برگزار شده است.

غذا‌های محلی رایج، میوه‌های خشک، میوه‌های تازه و سبزیجات از ولایات مختلف افغانستان، در ۲۰ غرفه به نمایش گذاشته  شده است.

مسوولان برگزار کننده، هدف از برگزاری نمایشگاه را آشنایی شهروندان ولایات مختلف با فرهنگ‌های یک‌دیگر عنوان می‌کنند.

احمد رشاد رحمانی، یکی از برگزار کننده‌گان می‌گوید، نمایشگاه به هدف ترویج روحیه‌ی همدیگر پذیری و متحد کردن اقوام مختلف برگزار شده است.

در همین حال شماری از غرفه‌داران برگزاری چنین نمایشگاه‌های را برای ایجاد روحیه‌ی همدیگر پذیری میان اقوام مختلف تاثیرگذار می‌دانند.

شاه محمود شایان، یکی ازغرفه‌داران می‌گوید: «ما با شرکت در این نمایشگاه و به نمایش گذاشتن فرهنگ اصیل ولایت خود خواستیم، خلاهایی  را که دشمنان کشور درمیان اقوام مختلف به میان آورده‌اند را از بین ببریم.»

در همین حال شماردیگری ازغرفه‌داران، به این باور اند که برگزاری چنین نمایشگاه‌ها بر ایجاد اتحاد وهمدلی میان اقوام مختلف تاثیرگذار است.

حسیب‌الله فیضی، یکی دیگر ازغرفه‌داران می‌گوید: «با نمایش گذاشتن فرهنگ‌‌های مختلف می‌خواهیم همه بدانند، هر فرهنگ ارزش وسرمایه یک کشور محسوب می‌شود وباید به آن احترام گذاشت.»

این در حالی است که شماری از بازدیدکنندگان، برگزاری چنین نمایشگاه‌ها را نمادی از اتحاد وهمبستگی مردم افغانستان می‌دانند.

سوسن بهبودزاده، یکی از بازدیدکنندگان می‌گوید:« برای هر یک از ما امکان این وجود ندارد که به ۳۴ ولایت کشور سفر کنیم و با فرهنگ‌های آن آشنایی پیدا کنیم؛ این نمایشگاه این امکان را فراهم ساخت تا در بارۀ فرهنگ وهمچنان غذاهای ولایت‌های مختلف کشور آگاهی پیداکنیم.»

او در ادامه می‌گوید، این نمایشگاه شرایط آشنایی را با تفاوت‌ها و شباهت‌های فرهنگ‌های ولایات مختلف، مساعد می‌کند.

در همین حال شماری از بازدیدکننده‌گان به این باوراند که برگزاری این نمایشگاه گام موثری برای محو تعصبات قومی در افغانستان است.

فریدون محمدی، بازدیدکننده، می‌گوید، این نمایشگاه زمینه‌ی آشنایی شهروندان هرات را با فرهنگ‌های سایر ولایت‌ها مهیا کرده است.

او درادامه می‌گوید:« دراین نمایشگاه غذاها، لباس و میوه‌های مختلف ولایت‌های کشورم را دیدم و آشنا شدم.»

این نمایشگاه  به مدت سه روز به روی بازدیدکنندگان باز است.

گزارشگر: عارفه مهدوی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail