“یک سبد ناگفته” گفته‌های فاطمه میهمان‌دوست است که در ۷۰ صفحه با استفاده از واژه‌های سلیس ادبی، به ریشتۀ تحریر در آورده است. میهمان‌دوست دیروز از یک سبد ناگفته‌اش با دلی پر از درد و زبانی پر از گلایه؛ طی محفلی رونمایی کرد  او از نبود حامی و بازار بی رونق آثار نویسنده‌گان شاکی است.

خالق اثر” یک سبد ناگفته”در اثرش خواسته است مخاطبانش را به چالش بکشد و به پاسخ‌ پرسش‌های پرداخته است که خواننده برای رسیدن به پاسخی قناعت‌بخش، دچار شک و تردید می‌شود.

میهمان‌دوست همچنان در اثرش، عکس برخی از اصطلاحات رایج را استفاده کرده است؛ مانند “پول خوشبختی می‌آورد ” و با اشاره به برخی از دلایل این موضوع را به نحوی ثابت کرده است.

اما چوکی‌های خالی در محفل رونمایی این اثر، به گونه‌ای جای خالی برخی‌ ازمسوولان دولتی را نمایان می‌کرد که به گفتۀ میهمان‌دوست بی تفاوتی شان را در برابر نویسنده‌گان ثابت کرد.

آغاز سخن‌رانی‌ فاطمه میهمان‌دوست، با گلایه از مسوولان ادارۀ اطلاعات و فرهنگ هرات و آمریت امور جوانان این اداره همراه بود.

او می‌گوید: “با آنکه از مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ و آمریت امور جوانان هرات در این محفل دعوت شده بود اما هیچ کدام شان نیامدند “.

او همچنان گفت: تمام بودجه این کتاب را از هزینه شخصی خودش پرداخته و هیچ نهادی با وی همکاری نکرده است.

و اما شماری از شرکت کننده‌گان این برنامه، خواهان توجه جدی دولت به نویسنده‌گان و جوانان هستند.

به باور آنان دولت باید برای حمایت از نویسنده‌گان و رونق فرهنگ مطالعه سهولت ایجاد کند.

کبیر ایثار، استاد دانشگاه، می‌گوید: “تنها چیزی که میتواند سبب تغییر وضعیت فعلی کشور شود مطالعه است و در این راستا باید از جوانان حمایت مادی و معنوی شوند”.

از سویی برخی‌ها دلیل بها ندادن به نویسنده‌گان را جنگ‌های گذشته عنوان می‌کنند.

فرشته رفعت، دانش‌آموخته ژورنالیزم، در رابطه می‌گوید: برای بهبود وضعیت نیاز به تولید اندیشه و فکر است و تنها راه تولید اندیشه و تولید فکر نوشتن و کتاب است.

او در ادامه می‌فزاید: ” وجود زنان نویسنده راه را باز می‌کند برای زنانی‌که می‌خواهند بخوانند و بنویسند “.

 هرات شهری با بیش از سه میلیون نفوس و شهره به علم و فرهنگ، اما شمار نویسنده‌گان زن در آن انگشت شمار اند؛ آگاهان، دلیل آن را نبود حمایت مادی و معنوی دولت از نویسنده‌گان بیان می‌کنند.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail