حسنا جلیل به عنوان معاون استراتژی و پالیسی وزارت داخله افغانستان تعیین شد.

بانو جلیل نخستین زنی است که در یک بست بلند رتبۀ نظامی در افغانستان به کار گماشته می‌شود.

حسنا جلیل که از دانشگاه آمریکایی افغانستان به درجه ماستری فارغ التحصیل شده است قبلا به عنوان سرپرست وزارت معادن و نفت افغانستان کار می‌کرد.

هر چند تعین بانو جلیل در این بست واکنش‌های زیادی را در پی داشته است اما زنان از تعیین یک زن جوان در این بست استقبال کرده می‌گویند بسیاری از عالی‌ترین مقام‌های نظامی در عرصه نظامی تحصیل نکرده اند.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail