نشستی به منظور بررسی چالش‌های زنان تجارت‌پیشه و ارائه راه حل‌‌ها، از سوی اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزۀ غرب، در ولایت هرات برگزار شد.

در این نشست که بیش از شصت زن تجارت‌پیشه حضور داشتند، نبود امنیت، عدم آگاهی زنان از معیارهای تجارت و سیستم پیچیدۀ قرضه‌دهی را از جمله عمده‌ترین چالش‌های فرا راه زنان تجارت‌پیشه در ولایت هرات عنوان کردند.‌

زنان تجارت‌پیشه، در حالی از چالش‌های شان سخن می‌زنند که مسوولان اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزۀ غرب، از افزایش آمار زنان تجارت‌پیشه خبر می‌دهند.

مریم جامی‌الاحمدی، رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان در رابطه می‌گوید:از زمان ایجاد این اتاق، تاکنون حدود چهارصد زن عضویت این اتاق را کسب کردند و این آمار در حال افزایش است.

رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان، در ادامه می‌افزاید: در حالیکه  تعداد زنان تجارت‌پیشه در حال افزایش است اما هنوز هم هستند زنانیکه که معیار‌ها و دانش تجارت و تولید را به صورت درست نمی‌دانند و درنشست امروز، پس از بررسی مشکلات برنامه‌های در این خصوص، برای آنان از سوی از سوی اتاق تجارت و صنایع زنان، برگزار خواهد شد.

در همین حال برخی از زنان تجارت‌پیشه در هرات، از برگزاری این چنین نشست‌ها استقبال نموده و آنرا گام موثری برای رشد و رونق تجارت زنان، عنوان می‌کنند.

رومینا عثمانی، تجارت‌پیشه، در رابطه می‌گوید: برگزاری اینگونه نشست‌ها از آن جهت مهم است که زنان بازرگان می‌توانند مشکلات شان را بیان کنند تا از این طریق به گوش مسوولان برسد.

او در ادامه می‌افزاید: ” زنان تجارت پیشه در بخش‌های مختلف از جمله مالیه‌دهی، قرضه‌گیری، مشکلات فراوانی دارند که این نشست‌ها می‌تواند گره‌‌ای از مشکلات زنان را بگشاید “.

از سوی هم مسوولان اتاق تجارت و صنایع از ایجاد سهولت در قرضه‌گیری، برای زنان تجارت پیشه خبر می‌هند.

لینا شفق، معاون اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزۀ غرب می‌گوید: اتاق  تجارت و صنایع زنان افغانستان ازیکی از بانک‌های خصوصی خواسته است تا با زنان تجارت‌پیشه در قسمت قرضه‌دهی همکاری کند.

اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزۀ غرب، از مدت هشت ماه به اینسو فعالیت‌اش را در ولایت هرات آغاز کرده است.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail