شماری از آگاهان و فعالان حقوق زن در هرات نقش علمای دین را در کاهش خشونت علیه زنان موثر می‌دانند و به باور آنان زمانی علما در تبلیغ حقوق زنان در جامعه موفق‌تر هستند که علمای دینی شرایط امروز را در نظر بگیرند.

برای کاهش خشونت علیه زنان برنامه‌های مختلفی اجرا شده است، اما از این میان به‌خاطر سنتی بودن جامعۀ افغانستان علما می‌توانند نقش بارزی را داشته باشند.

سکینه حسینی یکی از آگاهان حقوق زن در این مورد تبلیغات مثبت علما را موثر می‌داند و می‌گوید که چون افغانستان یک کشور اسلامی، سنتی و قبیله‌ای است و مردم از علما حرف شنوی دارند بناءً نقش علما در کاهش خشونت علیه زنان تاثیرگزار است و علما می‌توانند با تبلیغ مانع بروز خشونت‌ها علیه جامعه و به خصوص زنان شوند.

همچنان خانم حسینی می‌افزاید با علم قدیم نمی‌شود که نسل جدید را تربیت کرد او می‌گوید که باید فقه پویا و نو بازنگری شود و توسط آن علما مسایل روز را مطرح کنند.

همچنان خانم سوسن بهبود زاده یکی دیگر از فعالان حقوق زن در هرات می‌گوید اگر علما حنجرۀ مردم باشند و مردم را از حقوق زنان آگاه کنند، از این طریق مردان نیز از حقوق خانواده آگاه می‌شوند و علما با استفاده از منبرها می‌توانند بیشترین تاثیرگزاری را بر اذهان مردم داشته باشند و فکر جامعه به خصوص مردان را در مورد حقوق زنان باز کنند.

خانم بهبود زاده به آموزش‌های رفتار صحیح در خانواده برای زنان اشاره می‌کند و می‌گوید که عالمان دین باید مسایل روز را با شریعت وقف دهند و با برنامه‌های کارا، برای مردم ذهنیت‌های درست دهند.

از طرفی هم شماری از آگاهان حقوق زن به این باور هستند که بعضی از علما خواستار به‌روز کردن مسایل دینی نستند و این عمل سبب کاهش خوشبینی‌ها شده است.

ملالی علوی از جمله آگاهان و فعالان حقوق زن در هرات است، او می‌گوید چون افغانستان یک کشور اسلامی و سنتی است بناء علما نقش رهبران دینی را ایفا می‌کنند و در این میان مردم کشور زمانی موضوعی را بیشتر قبول دارند که از یک عالم دین شنیده باشند.

همچنان خانم علوی به قریه‌جات و اطراف شهر اشاره می‌کند و می‌گوید که به دلیل سطح پایین سواد، مردم در این نواحی برای عملی کردن موضوعات بیشتر به سمت عالمان دینی رجوع می‌کنند.

خانم علوی در ادامه می‌گوید که نقش علما در ابراز مسایل روز جامعه موثر است اما او نسبت به این موضوع خوشبین نیست زیرا بعضی از علما نمی‌خواهند که خود را با این موضوع مواجه کنند؛ اما اگر چنین کاری صورت بگیرد نتیجۀ مطلوب دارد.

در کنار آگاهان حقوق زنان، شماری از علما نیز نقش علما را در کاهش خشونت‌ها علیه زنان موثر می‌دانند.

سید محمد شیرزادی رئیس ادارۀ حج و اوقاف هرات با اشاره به آیات و احادیث متعدد به رفتار نیکو همراه زنان تایید می‌کند و می‌گوید که چون علما مبلغان دین هستند باید اذهان مردم را روشن کنند و در بین مردم اخلاق را ترویج دهند.

همچنان آقای شیرزادی می‌گوید که در دین تاکید بر این است که به جای خشونت رفتار نیکو صورت گیرد که در این راستا علما می‌توانند کار کنند.

 او در ادامه افزود که ادارۀ حج و اوقاف هرات برنامه‌های مختلفی برای بیان حقوق مختلف زنان از دیدگاه دینی کار کرده و همچنان برنامه‌هایی برای آینده نیز دارد.

گزارشگر: بهناز رسولی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail