بیومتریک و بارکد از جمله شرایطی بود که خود کمیسیون انتخابات این موارد را بخاطر شفافیت پروسۀ انتخابات ذکر کرده بود. نقض طرزالعمل در واقع یک تخلف محسوب می‌شود”. بخشی از سخنان فاطمه باقری معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت هرات است که پیرامون درج شکایات انتخابات ترتیب شده است.

پرسش: به چه تعداد از شکایات نزد کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت شده است و چقدر مربوط به ولایت هرات است؟

پاسخ: در کل افغانستان بیشتر از ۱۲ هزار شکایت طبق اطلاعی که ما داریم ثبت شده است که از این تعداد ۸۴۰ مورد آن مربوط به ولایت هرات است.

پرسش: در مورد چه موضوعاتی بیشتر شکایت صورت گرفته است؟

پاسخ: بیشتر شکایاتی که برای ما رسیده است مربوط به تخطی‌ها و تخلفات انتخاباتی است و یک کتگوری محدود تری هم مربوط به جرایم انتخاباتی است. این شکایت شامل مواردی چون: تاخیر در آغاز روند انتخابات، عدم موجودیت لیست رای‌دهندگان، مسدود بودن مراکز رای‌دهی مشکلات مربوط به بیومتریک و مداخله کاندیدان در پروسه رای‌دهی از شکایت بعدی بود و سایر مواردی که مطابق ماده ۹۸  قانون انتخابات جز تخلفات محسوب می‌شود.

پرسش: آیا شکایت‌های مبنی بر استعمال شدن آرای غیر قانونی و دخالت زورمندان هم وجود داشته است؟ اگر بله چقدر به این موارد رسیدگی شده است؟

 پاسخ: ما شکایت‌های مبنی بر دخالت کاندیدان و زورمندان هم داشتیم که این مداخله در روز دوم رای‌دهی به مراتب نسبت به روز اول بیشتر بوده است که این مورد جز جرایم انتخاباتی محسوب می‌شود. فعلا در حال بررسی و تکمیل اسناد و شواهد هستیم اما تا حال  به مرحله تصمیم گیری نرسیده‌ایم  در قسمت بررسی شکایات ما مسئله تفتیش و بررسی خود صندوق‌ها و باز شماری صندوق‌های را داریم که از چند ولسوالی و چند مرکز در نواحی داخل شهر به قرنطین سوق داده شده اند.

زیاد تر مداخله‌های که توسط زورمندان در پروسۀ رای دهی صورت گرفته است در ولسوالی‌ها بوده است ولسوالی‌های که تهدیدات بلند امنیتی دارد. خود دخالت کاندیدان در داخل شهر هم بوده است.

پرسش: کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام کرد که آرای بدون بارکد بیومتریک  اعبتار ندارد در حالیکه کمیسیون مستقل انتخابات آرای بیومتریک نشده را معتبر دانسته است آیا این دو کمیسیون در تضاد با هم قرار گرفته اند؟

پاسخ: بیومتریک و بارکد از جمله شرایطی بود که خود کمیسیون انتخابات این موارد را بخاطر شفافیت پروسۀ انتخابات ذکر کرده بود. نقض طرزالعمل در واقع یک تخلف محسوب می‌شود. کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای که بدون بارکد بیومتریک باشد را از اعتبار ساقط دانست. کمیسیون مستقل انتخابات فیصله کمیسیون شکایات را قبول نکرده است و اعتراضاتی بخاطر عدم پذیریش مصوبه کمیسیون شکایات دارند فیصله این کمیسیون بر مبنای قانون و طرزالعمل‌ها و لوایح است که خود کمیسیون انتخابات قبلا صادر کرده است.

 فعلا رایزنی‌ها بخاطر هماهنگی بیشتر و رسیدن به یک تصمیم واحد بخاطر حفظ حق رای مردم و رفع مشکلات موجود، بین هر دو کمیسیون در جریان است.

پرسش: آرای که براساس بارکد قلمی صورت گرفته است معتبر دانسته می‌شود این قسم آرا هم از اعتبار ساقط است؟

پاسخ: افرادی که براساس بارکد قلمی رای داده اند اگر بیومتریک شده باشند و بارکد مشخص روی اسناد شان خورده باشد این اسناد در دیتابیس کمیسیون چک می‌شود اگر نام شان در دیتابیس موجود باشد آرای شان دارای اعتبار است و اگر موجود نباشد فاقد اعتبار است.

پرسش: چقدر به این شکایت به ویژه ولایت هرات رسیدگی صورت گرفته است؟

پاسخ: بیش از هشتصد شکایت در دفتر ولایتی هرات ثبت شده است. روند طوری است که همکاران ما این شکایات را به کتگوری‌های الف، ب، جیم و دال دسته بندی کرده اند این تقسیم بندی‌ها صورت گرفته و براساس پلان عملی که ما درست کردیم قبل از این که قضایا را فیصله کنیم در بحش تحقیق و بررسی ترتیب بندی می‌شود، اسناد و مدارک کافی جمع آوری و در مرحله آخر تصمیم گیری می‌شود.فعلا ما در مرحله بررسی قرار داریم. صندوق‌های که در قرنطین سوق داده شده اند نیز در حال بررسی اند و منتظریم تا دو کمیسیون به یک نیتجه برسند تا براساس فیصلۀ واحد هر دو کمیسیون همه جانبه تر بررسی‌های خود را انجام بدهیم و در مرحله آخر در مورد اعتباربخشی یا ساقط بودن اعتبار آرا تصمیم بگیریم.

ترتیب: سودابه احراری

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail