بر اساس اظهارات مریم جامی‌الاحمدی، رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان در هرات، که چندی پیش  در بست  ولسوال انجیل، از سوی مقام ولایت هرات به ادارۀ ارگان‌های محل پیشنهاد  شده بود در این ولسوالی مقرر نشده و ولسوال برحال ولسوالی کروخ به ولسوالی انجیل انتقال کرده است. خانم  جامی‌الاحمدی از این موضوع شکایت داشته و به این باور است که زنان قربانی زد‌وبند‌های سیاسی می‌شوند تا از صحنه دور نگهداشته شوند.

به باور خانم جامی‌الاحمدی، پست‌های که حق زنان است و برای زنان از سوی حکومت وعده داده شده است؛ بنا به برخی از مصلحت‌های سیاسی برای مردان واگذار شده است.

وی می‌گوید؛ زنان شایسته‌ی برای تقرر در بسته‌های مختلف از ولایت هرات معرفی می‌شوند اما کسانی هستند که در حکومت وحدت ملی، نمی‌گذارند زنان توانایی‌های شان را به نمایش بگذارند.

او در ادامه می‌افزاید: “بیشتر تقرری‌های که اخیرا در بخش خانم‌ها در ولایت هرات صورت گرفته نمایشی و موقتی بوده و هر چیز در حکومت وحدت ملی به اساس معامله صورت می‌گیرد.

از سوی هم  مسوولان در مقام ولایت هرات می‌پذیرند که خانم جامی را به ادارۀ ارگان‌های محل در بست ولسوال یکی از ولسوالی‌ها پیشنهاد داده‌اند.

مونسه حسن‌زاده، معاون اجتماعی مقام ولایت هرات می‌گوید: “اخیرا یک خانم را از سوی مقام ولایت برای بست یکی از ولسوالی‌ها پیشنهاد دادیم و ترجیحآ ولسوالی انجیل را بنا به برخی از دلایل ذکر کردیم اما ازسوی مرکز بنابر ملاحظاتی که خود شان دارند ولسوال ولسوالی کروخ، به  ولسوالی انجیل انتقال داده شده است “.

و اما این در حالی است که مسوولان در ادارۀ ارگان‌های محل از پیشنهاد مریم جامی‌الاحمدی در بست ولسوال انجیل اظهار بی خبری می‌کنند  و به شفافیت تقرری‌ها در بست‌های مختلف  در ولایت هرات تاکید کرده می‌گویند؛ هیچ گونه معاملاتی در ادارۀ ارگان‌های محل در بخش تقرری‌ها وجود ندارد.

ایمل صالح‌زی، مدیر عمومی منابع بشری ادارۀ ارگان‌های محل، در این رابطه می‌گوید: “ما در جریان چنین موضوعی نیستیم وهیچ‌گونه معامله‌ای در بست ولسوالی انجیل صورت نگرفته است تمام بست‌ها رقابتی هستند و از طریق کمیسیون اصلاحات اداری طی مراحل می‌شوند و در بخش تقرری خانم‌ها، به همه مطابق قانون خدمات ملکی پنج نمره امتیازی داده می‌شود و چانس بیشتری برای خانم در این پروسه‌ها است “.

درهمین حال، برخی از زنان به این باوراند که نبود زنان قوی در بدنه حکومت سبب شده تا دولت به وعده‌هایش در قبال زنان عمل نکند.

سکینه حسینی، عضو شورای ولایتی هرات، در رابطه می‌گوید؛ زنان در بیشتر موارد آن قدر صادق  استند که فقط به حرف یک مرد اعتماد می‌کنند؛ بدون اینکه قضیه دسترسی به حقوق شان را پیگیری کنند.

زنان افغانستان به ویژه هرات، از دیرباز به این سو برای احقاق حقوق خود و افزایش مشارکت سیاسی شان، دادخواهی‌های داشته و خواهان توجه بیشتر حکومت وحدت ملی بوده اند.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail