نخ‌های بافتنی را با قلاب (وسیله‌ی که با آن نخ‌ها را می‌بافند) به هم گره می‌زند، تا گرهی از مشکلات زندگی اش را باز کند.

نامش ملکه است و از ناحیه‌ی‌ پای معلول است، او شوهرش را به دلیل اعتیاد طلاق داده است و ملزم به تامین مخارج خود و شش فرزندش است.

ملکه با این که با نخ‌هایی بافتنی کنلجار می‌رود، رسیدن به استقلالیت مالی را راه نجات خود از مشکلات اقتصادی می‌داند.

این تنها ملکه نیست، بلکه عایشه زن دیگری است که از معلولیت فزیکی رنج می‌برد و صاحب دو دختر نابینا است.

عایشه که غم روزگار و مشکلات اقتصادی کمرش را خم کرده است، برای این که بتواند از پس مخارج زندگی اش برآید، حرفه‌ی بافندگی را می‌آموزد.

شوهر عایشه کارگر روزمزد است و به تنهایی از پس مخارج زندگی اش بر نمی‌آید.

آموزگار این زنان باور دارد، استقلالیت مالی به زنان معلول کمک می‌کند زندگی بهتری داشته باشند.

بصیره حفیظی آموزگار این حرفه، باور دارد که استقلالیت مالی برای زنان یگانه راه رسیدن به زندگی بهتر و کاهش خشونت در برابر زنان است.

فاطمه احمدی نیز باور دارد که زنان باید به خود متکی شوند تا زندگی بهتری داشته باشند.

فاطمه معلولیت بینایی دارد و سعی می‌کند حرفه‌یی بیاموزد تا بتواند به خود متکی شود.

مسوولان در مجمع ملی نهادهای معلولان هدف از ایجاد این صنوف را کمک برای زنان معلول می‌داند.

عبدالرحمن شریفی مسوول مجمع ملی نهادهای معلولان می‌گوید؛ این نهاد به کمک مووسسه‌ی هلپ، برنامه‌های آموزش حرفه را برای زنانی که مشکل بینایی یا معلولیت فزیکی دارند برگزار می‌کند.

او می‌گوید: «بیشتر این زنانی که معلول اند از سواد کافی بهره‌مند نبوده اند و آموزش حرفه به آن‌ها کمک می‌کند، تا زندگی خود را با مشکلات کمتری سپری کنند ».

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail