کارگاهی پر از آثاری که با هنر حکاکی روی چوب، فلز و سنگ خلق شده و با سنگ‌های قیمتی تزیین شده است. خاطره امید خالق این آثار است، که از ۱۶ سال به این سو به هنر حکاکی روی آورده است.

خاطره امید دختری است که با هنر حکاکی زندگی دوباره یافته است. وی از سال ۸۱ شروع به کار در بخش هنر حکاکی کرده و در سال ۲۰۰۵ به گونه‌‌ی مستقل، بنیاد حکاکی خاطره را بنیان گذاشته است.

او می‌گوید؛ حکاکی یکی از ظریف‌ترین هنرهاست و به همین دلیل افراد کمتری به این هنر روی می‌آورند.

«کارم دشواری‌های خودش را دارد، اما همین که یک اثر خلق می‌شود، تمام خستگی از تنم بیرون می‌شود ».

خاطره دانشجوی رشته‌‌ی اقتصاد است و این هنر را در صنف‌های خصوصی آموخته است.

او تلفیقی از هنر حکاکی و رشته‌ی اقتصاد را عامل بهبود آینده اش می‌داند.

خاطره امید می‌گوید؛ خوشحال است که با این هنر از یک چوب کم‌ارزش، یک اثر باارزش و قابل فروش خلق می‌کند که ارزش هنری بسیاری دارد.

وی باور دارد که هنر حکاکی هنر ناب است و باید این هنر زنده نگه‌داشته شود.

او بیان داشت؛ برای انتخاب و پیش‌برد این هنر حامی مشخصی نداشته و انگیزه‌ی او بهترین مشوقی است که او را به یک هنرمند مبدل کرده و سعی می‌کند، این هنر را جاویدانه نگهدارد.

خاطره معتقد است که هنرهایی چون حکاکی میراث فرهنگی افغانستان است و باید بیشتر روی آن کار شود.

او می‌گوید: «از درآمدی که دارم راضی ام و مردم هم نسبت به گذشته از این هنر استقبال بیشتری می‌کنند ».

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail