پولیس نیمروز از بازداشت چهارتن شب‌گذشته به اتهام سر بُریدن یک جوان بیست‌ساله در این ولایت خبر می‌دهد.

خواجه جیلانی ابوبکر فرمانده پولیس نیمروز می‌گوید شب‌گذشته چهار جوان یکی از دوستان خود را به بهانه‌ای تفریح به بیرون شهر بُرده و او را سر بُریدند.

او گفت پولیس شب هنگام جسد سر بُریده این جوان را از ساحه‌ای گمرک زرنج پیدا کرد.

فرمانده پولیس نیمروز گفت هر چهار تن که متهم به این قضیه هستند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و اکنون زیر نظارت قرار دارند.

وی در ادامه افزود که هنوز انگیزه قتل این جوان مشخص نشده است.

منبع: ویب‌سایت کهندژ

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail