رویای کودک؛ عنوان نمایشگاهی است که به مناسبت ۲۵ حمل (روز هرات) برای کودکان برگزار شد.

ناصر گلرانی عضو دبیرخانه‌ی ۲۵ حمل می‌گوید، در این نمایشگاه چهره‌های مشهور کارتونی‌ها که شامل ۱۵۰ اثر بود به نمایش گذاشته شد و بر روی کوکان باز است.

در همین حال شماری از استادان مکتب می گویند برگزاری چنین برنامه‌هایی می تواند توجه مردم را به سوی اطفال جلب کند و این باعث می‌شود که توجه بیشتری به اطفال صورت گیرد.

در این میان شماری از کودکان از برگزاری این نمایشگاه ابراز خرسندی می‌کنند.

منزلا دختری است که در این نمایشگاه نقاشی می‌کند، او می گوید به نقاشی کردن علاقه دارد و خرسند است که این نمایشگاه باز شده است.

او دوست دارد هنرها را بخواند و از هم اکنون تلاش می‌کند.

ترتیب: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail