برنامه غرس نهال توسط انجمن ژورنالیستان و سازمان جوانان مبارز، به منظور یاد بود از شهدای نیرو‌های امنیتی و گرامی‌داشت ازهشتم مارچ درنقاط مختلف شهرهرات انجام شد.

 مسوولان برگزارکننده هدف از راه اندازی این برنامه را حمایت از نیروهای امنیتی و تشویق و پشتیبانی از بانوانی‌که در صفوف نیرو‌های امنیتی مصروف فعالیت هستند عنوان می‌کنند.

فرزانه محمدی، مسوول انجمن ژورنالستان در حوزه غرب و برگزار کننده این برنامه می‌گوید: “خواستیم در این روز با غرس نهال حمایت خود را از نیروی‌های امنیتی و زنان پولیس اعلام کنیم و همچنان خواستیم روز جهانی زن را با غرس نهال گرامی بداریم “.

در کنار این سید احمد وطن یار، مسوول سازمان جوانان مبارز می‌گوید: “نیروی‌های امنیتی کشور از هیچ تلاشی برای تامین امنیت ما دریغ نمی‌کنند و حتی جان‌های شان را در راه تامین امنیت ما از دست می‌دهند این مسوولیت ما است از آن‌ها حمایت و تقدیر کنیم “.

در کنار این فرهاد پیکار، عضو سازمان جوانان مبارز می‌گوید: “ما به تعداد ۵۰۰ نهال را در مناطق مختلف و همچنان در حوزه‌های مختلف شهر هرات به منظور حمایت و گرامی‌داشت از روز جهانی زن غرس می‌کنیم “.

از سوی هم برخی از زنان شرکت کننده در این برنامه به این باور اند  که تدویر اینچنین برنامه‌ها می‌تواند تاثیرات مثبتی بر روحیه جوانان و زنانی‌که در صفوف نیرو‌های امنیتی مصروف اجرای وظیفه هستند داشته باشد.

سکینه حسینی، عضو شورای ولایتی هرات می‌گوید: “امروز یک حرکت زیبایی را برادران و خواهران ما انجام دادند و خواستند حمایت شان از نیروی‌های امنیتی از این طریق اعلام کنند که این یک اقدام بسیار نیک است “.

لازم به ذکر است که شرکت کننده‌گان این برنامه حدود ۵۰۰ نهال را بر مزار شهدای نیرو‌های امنیتی در نقاط مختلف شهر غرس کردند و با اعطای شاخه‌ی گل به زنان پولیس از آنان  تقدیربه عمل آوردند.

فاطمه رحیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail