برخی از بانوان شاغل در ولایت هرات از مخالفت همسران شان نسبت به کار در بیرون شکایت دارند. آنان می‌گویند در کنار کار بیرون مسوولیت‌های خانه را نیز به خوبی پیش می‌برند ولی باز هم با مخالفت همسران شان روبرو هستند.

برخی از این زنان می‌گویند با توجه به این که قبل از ازدواج شرط‌های مبنی بر کار کردن در بیرون با همسران شان  در میان گذاشتند اما بعداز ازدواج با بهانه گیری و عهد شکنی همسران شان مواجه شدند.

فرحناز رسولی می‌گوید: «من معلم یکی از مکاتب خصوصی هستم قبل از ازدواج باهمسرم به تفاهم رسیده بودیم که بتوانم وظیفه‌ام رادربیرون پیش ببرم اما اکنون که ازدواج کردیم مخالفت می‌کند ».

اومی‌گوید:گاهی که دچارکسالت وبیماری می‌شود کارهای خانه را دیرترانجام می‌دهد شوهرش بهانه گیری می‌کند.

برخی دیگر از این زنان می‌گویند مخالفت‌های شوهران شان آنان را مجبور به طلاق گرفتن کرده است.

ریحانه سروش می‌گوید: باپسرخاله‌اش ازدواج کرده بود ولی به دلیل این که در بیرون از منزل کار می‌کرد و بیشتر اوقات روی این موضوع دعوا بود از هم جدا شدند.

شماری از مردانی که با کار زنان در بیرون مخالف اند می‌گویند جامعه هنوز پذیرای کار زنان در بیرون نیست و بخاطر این موضو نباید کار کنند.

نجیب الله محمدی می گوید: به دلیل این که دوست نداشت همسرش دربیرون وبا مردان کارکند او را مجبور ساخت تا از وظیفه دربیرون صرف نظرکند.

اومی گوید: خانم‌ها بهتراست وظیفه خانه را انجام دهند زیرا با داشتن وظیفه دربیرون به کار خانه کمتر رسیدگی می‌کند.

این در حالیست که کارشناسان به این باوراند که مردها تمایل خاص به کارخانم‌ها دربیرون ندارند زیرا توقع دارند تا بیشتربه امور منزل وفرزندان توجه کنند.

علی کاوه یکی از جامعه شناسان به این باور است که مردان به دلیل مخالفت با کار همسران شان محدودیت‌های زیادی را برای شان ایجاد می‌کند و آنان را مجبور می‌سازند تا بیشتر به کار خانه و نگهداری از فرزندان توجه کنند.

گزارشگر: سحر موسوی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail