زعفران یکی از پر درآمدترین محصولات افغانستان است و زنان هرات نقش ۸۰ درصدی را  در تولید و پروسس این محصول دارند.

توسعۀ کشت و تولید زعفران سبب کاریابی برای هزاران زن در گوشه و کنار افغانستان شده و زنان عمده‌ترین سهم را در تولید این گیاه قیمتی دارند.

بشیراحمد رشیدی رییس اتحادیه ملی زعفران‌‌کاران هرات از افزایش ۱۵ درصدی تولیدات این محصول خبر داده و گفت: ““بیش از ۸۰ درصد از پروسس و بسته بندی زعفران با دستان خانم‌ها صورت می‌گیرد “.

او همچنان افزود که در هرات بیش از ۳۵۰۰ هکتار زمین در دوازده ولسوالی زیر پوشش زعفران است و امسال حدود هشت تن زعفران تولید شده است.

مسوولان شرکت‌های تولید زعفران نیز پروسس زعفران را محصول دست خانم‌ها می دانند.

زهرا رحیمی مسوول شرکت تولیدی طلای سرخ می‌گوید: “در شرکت ما ۲۵ زن مصروف تولید و بسته‌بندی این محصول اند”.

 او همچنان مشارکت زنان در تولید زعفران را امتیاز بزرگی برای سهیم بودن شان در رشد اقتصادی کشور دانست.

در حال حاضر ده‌هراز و چهارصد کارمند مصروف کشت و تولید زعفران اند که بجر مرحله کشت که به دوش آقایان است، بقیه مراحل از پروسس تا بسته‌بندی را خانم‌ها انجام می‌دهند.

چشنواره گل زعفران

صالحه شجاعی یکی از این زنان می‌گوید: “کار ما چیدن گل زعفران از زمین‌ها، پاک‌کردن گل تازه و بسته بندی محصول است “. او همچنان معاش شان را در مقابل کاری که می‌کنند، رضایت بخش دانست.

شفیقه دختر دیگری است که کارش جدا کردن زعفران از گل آن است. او از اینکه نقشی در تولید این محصول باارزش دارد، بسیار خرسند به نظر می‌رسد و می‌گوید: “اگر زعفران با نام افغانستان در بیرون از کشور به فروش برسد، تاثیر زیادی روی تولیدات بیشتر و جذب کارمندان بیشتر خواهد داشت “. 

زعفران هرات بخاطر کیفیت اعلی‌یش شهرت جهانی داشته و سرمایه‌گذاری‌های زیادی روی آن صورت می‌گیرد. چند روز پیش نیز سومین نمایشگاه ملی گل زعفران، به منظور نمایش دست‌آوردهای زعفران کاران در هرات برگزار شد

کشت زعفران از سال ۲۰۰۱ به بعد مورد توجه زیای از طرف دولت و دهقانان قرار گرفت و در سه سال اخیر حدود ۸۱ درصد رشد داشته که در این میان ۹۱ درصد زعفران کل افغانستان را هرات تولید می‌کند.

گزارشگر: فریبا آرام

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail