گزارشگر: مرضیه حسینی

کارگاه آموزشی تحت نام” دادخواهی پالیسی برای دسترسی و توانمند سازی اقتصادی زنان” در ولسوالی انجیل برای بیش از بیست بانو برگزار شد.

مسوولان برگزار کننده هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را توانمندسازی و رشد ظرفیت‌های اقتصادی زنان از طریق دادخواهی عنوان می‌کنند.

رامین خان زاده مسوول موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمند ساختن جامعه، می‌گوید:”هدف کلی برنامه طوری که از عنوان دیده می‌شود، توانمند سازی و رشد ظرفیت‌های اقتصادی زنان، از راه دادخواهی است تا از این طریق زنان در فعالیت‌های اقتصادی سهم بارزی داشته باشند.”

او در ادامه گفت:”در جریان این برنامه میکانیزم‌های مختلفی از موضوع دادخواهی آموزش داده می‌شود.”

بنا به گفته‌های وی فرهنگ سازی دادخواهی، ادبیات دادخواهی، شیوه‌های دادخواهی، تکثر و روند دادخواهی موضوعاتی است که در مدت سه روز آموزش داده می‌شود.

او همچنان در ادامه صحبت‌هایش اضافه کرد:”در اخیر برنامه پنج نفر از بالقوه‌ترین افراد انتخاب شده و با میکانیزم‌های که در این مدت آشنا شدند، دادخواهی  را بنابر حل مشکلات شان در این ولسوالی انجام می‌دهند.”

در عین حال بانوان شرکت کننده هدف از اشتراک شان را آشنایی با موارد دادخواهی عنوان کرده و می‌گویند که با یادگیری این موضوع می‌توانند نه تنها برای خود بلکه برای دیگر زنان نیز در زمینه فعالیت‌های اقتصادی کمک شایانی کنند.

آناهیتا افغان عظیمی از برگزاری این برنامه در سطح ولسوالی برای زنان ابراز خوشحالی کرده و می‌گوید:” زمانی یک خانم می‌تواند توانمند باشد که توانمندی‌هایش را بروز دهد و این زمانی رخ می‌دهد که فرصتی مهیا شده باشد، همه ما و شما می‌دانیم که فرصت‌ها در دل مشکلات نهفته شده است.”

او در ادامه گفت:” اگر چنین برنامه‌ها در سطح ولسوالی‌ها برگزار شود، ظرفیت زنان در عرصه دادخواهی و اقتصادی بالا رفته و باعث می‌شود در آینده به عنوان یک بازرگان موفق عمل کنند.”

بنا به گفته‌های وی این چنین برنامه‌ها زنان ولسوالی انجیل را وادار می‌سازد تا در آینده بتوانند فعالیت‌های مهم اقتصادی داشته باشند.

آزیتا، عضو شورای ولسوالی انجیل و یکتن از شرکت کننده‌گان نیز در این مورد چنین می‌گوید:” به نظر من این برنامه از موثریت خاصی برخوردار است به این دلیل که تا کنون چنین برنامه‌یی در خصوص توانمند سازی زنان در فعالیت‌های اقتصادی در این ولسوالی نداشتیم.”

او با بیان اینکه برنامه‌های زیادی در مورد زنان در این ولسوالی برگزار شده است گفت:” موضوعاتی چون دادخواهی از حق و حقوق زنان، خشونت و ده‌ها موارد دیگر برای زنان دایر شده که نه تنها مفید نبوده بلکه وقت تلف کردن بوده است و ما نیاز داریم که موضوعاتی متفاوت‌تر از موضوعات گذشته را جهت توانمند سازی بانوان بیاموزیم.”

بنا به گفته‌های وی زنان ولسوالی انجیل از موضوعاتی چون سیاست و اقتصاد به دور اند که این موضوعات می‌تواند روزنه‌ امیدی برای سهم بیشتر زنان در عرصه فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی باشد.

لازم به ذکر است که این کارگاه آموزشی از سوی موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمند ساختن جامعه یا WISE)) در هرات برگزار شده است.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail