نویسنده: نیلوفر نیک‌سیر

 یکی از طبیعی ترین پدیده‌هایی که در وجود زن در هر ماه اتفاق می‌افتد ، همین قاعده‌گیست. درین مدت ممکن است زنان بی‌حوصله ، پرخاشگر  و شکنند شوند و از کوچکترین اتفاقی که برایشان می‌افتد متاثر شده تا جاییکه باعث ریختن اشک شان شود. تمام  این بحران‌ها مربوط به کنش‌هاییست که بدلیل هورمون‌های زنانه بوجود میایند.

قاعده‌گی در جوامع سنتی به عنوان تابو و مساله‌ی خجالت برانگیز شناخته شده است تا جاییکه وقتی بین دختران جوان صحبت از خونریزی ماهانه می‌شود اغلبا سرخ می‌شوند و دوست ندارند این بحث ادامه پیدا کند. در حالیکه این اتفاق یک روند بسیار عادی هست که مثل بسیاری از اتقاقات در وجود زن رخ می‌دهد وجای هیچگونه شرم وخجالتی ندارد.در جوامع سنتی بستری برای فرهنگ سازی وحل کردن این مسئله وبسا مسایل دیگری ازین دست بوجود نیامده است ، در بسیاری از ادیان وفرهنگ‌ها زنان را بخاطر خونریزی ماهانه شان موجودی ناقص دین وکثیف شناخته اند تا جاییکه در اغلب جوامع بدوی زن را در طول مدت قاعده‌گیش از قبیله بیرون کرده وبه جای دور می‌رستادند.

بهداشت در دوران قاعده‌گی

 خریدن نوار بهداشتی برای اغلب دختران کاریست شرم برانگیز تا جاییکه مادران برای دختران شان به خرید می‌روند و آن هم با پنهان کاری و اغلب دنبال این هستند که مرد، فروشنده‌ی این شی نباشد و بعد نیز این نوار‌ها داخل پلاستیک سیاه خریداری می‌شود تا مبادا کسی متوجه شود ، گویا زنان جرمی را مرتکب شده اند. این پنهان کاری از پدر، برادر و… باعث می‌شود که پدیده ی قاعده‌گی در نظر مردان خیلی بزرگ وجنسی تلقی شده وبه آن به چشم حقارت نگاه کنند. بسیاری از زنان ودختران در ماه رمضان وقتی پریود می‌شوند ، تظاهر می‌کنند که گویا روزه دارند و نماز می‌خوانند، مبادا که پدر خانواده، یا برادر با خبر شود. بهمین دلیل است که مردان ِ زنده‌گی ما با وجود وفزیولوژی ما آشنایی ندارند. آنها نمی‌دانند که بی‌حوصلگی‌های ما از چیست ؟ چرا درد زیر شکم داریم ؟ چرا سعی می‌کنیم درین مدت لباسی تیره تر بپوشیم. ما مردان را با وجود و درون خود نخواستیم آشنا کنیم. همچنین جامعه مرد سالار نیز به زن اظهار وجود نداده است تا گاهی از خصوصی ترین مشکلاتش بگوید.

 دختران نوجوان درد دوران پریود را تحمل می‌کنند اما از فرط شرم به کسی اظهار نمی‌کنند در حالیکه این درد که ناشی از فرو ریختن دیواره‌ی رحم درین مدت هست ، با یک مسکن حل می‌شود. دچار انواع عفونت‌ها می‌شوند چون در مکاتب هیچ وقت گفته نشده است که بهداشت در دوران قاعده‌گی باید صد چند از دوران عادی درنزد زنان و دختران رعایت شود.

 ما زن‌ها باید با وجود و مسایل خاص بدنی مان دوست باشیم نه اینکه آن‌ها را مایه‌ی شرم وضعف خود بدانیم. یک زن در مدت قاعده‌گیش می‌تواند به شغلش ادامه بدهد می‌تواند درس بخواند و… بشرط اینکه با این موضوع کنار آمده وسعی کند مشکلات و درد این دوران را با مشوره با دکتر زنان از بین ببرد.

  باید مردان بدانند که ما زنیم وزن‌ها در بسیاری موارد با آنها فرق دارند یکی از موارد عمده همین قاعده‌گیست.مردان زندگی ما باید بدانند که گاهی بی حوصلگی‌های ما را بگذارند پای همین چرخه‌ی طبیعی که در وجود ما اتفاق می‌افتد. مردان باید بدانند که وقتی  زن‌ها به یائسگی می‌رسند، آن زیبایی و لطافت دوران جوانی خود را ندارند وتمام لطافت جسمانی شان بستگی دارد به قاعده گی باروری وزایش بخاطر همین روند طبیعی ست. این پدیده شرمی ندارد. این پدیده باعث ضعف ما زنان نیست باعث قدرت وباروری ماست ، باعث زیبایی ودرخشنده گی ماست. بیاییم به تابو های مزخرف جامعه نه بگوییم و از زنانگی مان لذت ببریم!

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail