گزارشگر: سونیا احمدی

گردهمایی زیر نام “هماهنگ سازی‌های صلح افغانستان” در دانشگاه هرات برگزار شد. در این کنفرانس جمعی از استادان ودانش جویان دانشگاه هرات و ننگرهار حضور داشتند .

 هماهنگ سازی‌های صلح  و نقش زن در ترویج  صلح از موضوعاتی بود که در این کنفرانس به آن پرداخته شد.

بصیر احمد رحیمی ریس مرکز صلح هرات، هدف از این گردهمایی را شریک سازی دست‌آوردهای مراکز صلح دانشگاه‌های هرات و ننگرهار می‌داند .

او می‌گوید: ” بزرگترین دست‌آورد ما حضور پررنگ زنان در روند صلح است.”

در همین حال شیلا بابری یکی از استادان  وهمچنان معاون مرکز صلح دانشگاه ننگرهار می‌گوید: “هدف ما از این سفر دیدار از فعالیت‌های مرکز صلح هرات است.”

بانو بابری همچنان می‌افزاید: “چون زن مظهر صلح و آرامش است. بناء نقش زنان در ترویج صلح برجسته می‌باشد.”

در همین حال شیوا سادات یک تن از بانوان ننگرهاری که به هدف اشتراک در این گردهمایی به هرات سفر نموده می‎گوید: “از زمانی که مرکز صلح در دانشگاه ننگرهار آغاز به کار نموده بانوان هم در این مرکز عضو هستند واکنون بانوان ننگرهار می‌دانند که می‌توانند که صلح  را به کشور بی‌آورند.”

او همچننان می‌افزاید:” اشتراک در این کنفرانس و همچنان دیدار از هرات و دیدن از بانوان هراتی که چطور در تمام بخش‌ها فعالیت دارند به ویژه در بخش صلح به ما ذهنییت داد که ما می‌توانیم باهم صلح را در کشور خود بی‌آوریم و ما سفیران ورهبران صلح هستیم.”

در همین حال بهناز رسولی دانشجوی دانشگاه هرات می‌گوید:” به صورت کل ارتباطات بخشی از پیشرفت جامعه را تشکیل می‌دهد و به خاطر داشتن یک جامعه ایده آل نیازمندیم که شرق وغرب، جنوب وشمال کشور با هم در ارتباط باشند. حضور بانوان ننگرهاری در این کنفرانس و در این فرا یند ارتباطی بسیار موثر است چون به غیر از فضای خانواده باید بانوان در اجتماع هم حضور داشته باشند.”

مرکز صلح دانشگاه هرات  یک سال است که به فعالیت آغاز کرده وبیشتر در بخش‌های آموزشی صلح کار کرده و توانسته مضمونی بنام صلح در کریکولکم درسی دانشگاه بگنجاند.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail