رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان افغانستان در واکنش به اجباری شدن حجاب از سوی طالبان گفته است که این گروه به فکر سرکوب چند جانبه زنان است در حالی که هیچ راه‌کاری برای رسیدگی به بحران اقتصادی ندارد و نیاز به حکومت فراگیر را نادیده می‌گیرد.

در تویتی نوشته که «طالبان به اتخاذ سیاست‌های سرکوب زنان و دختران به عنوان جایگزینی برای رسیدگی به بحران اقتصادی و نیاز به حکومت فراگیر ادامه می‌دهند.»

او ابراز نگرانی کرده و اجباری شدن حجاب از سوی طالبان را «ظالمانه» خوانده است. او همچنان گفته که با جامعه جهانی برای پایان دادن به این اقدامات و بازگشایی مکاتب دخترانه همگام می‌شود.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ادامه‌ی محدودیت‌هایی که بر زنان وضع کرده، حجاب را نیز بر زنان و دختران اجباری اعلام کرد و هشدار داد که اولیای زنان بی‌حجاب مجازات و زندانی می‌شوند.

طالبان در این دستور خود، نوع حجاب را «چادری» اعلام کردند که واکنش‌های تندی در سطح منطقه به همراه داشت.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail