«دختران خورشید» نام گروهی است که برای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی ایجاد شده است. برای صحبت بیشتر پیرامون اهداف و برنامه‌ی این گروه، فاطمه رحیمی مسؤول این گروه گفت‌وگویی داریم که در ادامه می‌خوانید.

پرسش: گروه دختران خورشید در کدام بخش‌ها فعالیت دارد؟

پاسخ: گروه یازده نفری دختران خورشید در بخش‌های تدریس زبان انگلیسی، سوادآموزی و تقویت صنف‌های درسی مصروف اند.

پرسش: هدف تان از ایجاد این کتاب‌خانه چی بود؟

پاسخ: هدف اساسی ما ترویج فرهنگ مطالعه است چون زمانی که من دانش‌آموز بودم برای مطالعه مکانی در منطقه‌ی ما نبود و ما مجبور بودیم به کتاب‌خانه‌ی جبرییل برویم. سالانه افراد زیادی استند که باید در آزمون کانکور اشتراک کنند. من و همکارانم از فرصت استفاده کردیم و  روز جهانی کتاب‌خوانی این طرح را عملی کردیم.

پرسش: برای آغاز این کار کسی از شما حمایت کرد؟

پاسخ: در ابتدا هیچ حامی و هیچ درآمدی وجود نداشت. گروهی از همکارانی که در این منطقه فعالیت داشتیم باهم جمع شدیم و این کتاب‌خانه را ایجاد کردیم و کتاب‌های موجود در این کتابخانه را ازطریق تبلیغات ویا به‌شکل اهدایی جمع کردیم که خوشبختانه کتاب‌های زیادی نیز جمع‌آوری کردیم.

پرسش: امکانات این کتاب‌خانه درچه حدی است؟

پاسخ: متاسفانه امکانات زیادی نداریم. البته کتاب زیاد داریم درحد دو هزار جلد کتاب داریم ولی امکاناتی چون قفسه و میزهای معیاری که برای مطالعه مناسب باشه هم ندارد. هم‌چنان امکانات برای سرد و گرم کردن هوا نیز وجود ندارد.

پرسش: چه کتاب‌های دراین مکان وجود دارد؟

پاسخ: ما از هرنوع کتابی این جا داریم. کتاب‌های انگلیسی، تقویت صنفی، انگیزشی، شعر و رمان. چون کتاب‌ها از آدرس‌های مختلف اهدا شده است، در بخش‌های مختلف نیز کتاب جمع آوری شده است.

پرسش: استقبال مردم منطقه از این طرح شما چگونه بوده است؟

پاسخ: ما پس از ایجاد این کتاب‌خانه با استقبال گرم مردم و به ویژه جوانان روبرو شدیم. برخی نهادها نیز برای تشویق و حمایت؛ از کتاب‌خانه‌ی ما دیدن نمود.

پرسش: برنامه‌های بعدی تان چیست؟

پاسخ: ما برای بهبود وضعیت دانش‌جویان کار می‌کنیم و در آینده نیز برای سهولت بیشتر این گروه اگر کاری از دست مان بر بیاید دریغ نخواهیم کرد. البته برای آینده برنامه‌هایی روی دست است که دیده شود چقدر می‌تواند جنبه‌ی عملی به خود بگیرد.

ترتیب: حمیده حسنی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail