لیلا رحیمی، که از سه سال بدینسو گلخانه‌ای را برای پرورش و تولید قارچ ایجاد کرده است با آنکه آموزش تخصصی در خصوص تولید و پرورش قارچ ندیده است می‌گوید “در کارم نخبه هستم” برای معرفی و آگاهی در مورد پرورش و تولید قارچ گلخانه‌ای، خبرگزاری بانوان افغانستان با او گفت‌وگویی ترتیب است که در ادامه می‌خوانید.

پرسش: ابتدا چه وقت و چطور پرورش قارچ را آغاز کردید؟

پاسخ: میشه گفت پرورش قارچ، تقریباً کار جدیدی است و افراد کمی به آن روی می‌آورند چون به صورت کل نتیجه مطلوبی از آن بدست نمی‌آید. برای نخستین بار سه سال پیش گلخانه‌ای را ایجاد کردم، روز‌های اول از نتیجه‌ی کارم راضی نبودم اما روز به روز به کارم امیدوارتر شدم و در حال حاضر می‌توانم بگویم که از نتیجه تولیدات قارچ گلخانه خود راضی هستم و احساس می‌کنم در کارم نخبه هستم.

پرسش: برای تولید قارچ گلخانه‌ای چه شرایطی نیاز است؟

پاسخ: برای تولید گیاه قارچ در نخست نیاز به محیط فراخ برای ایجاد گلخانه است و پس از تعیین مکان، باید مواد اولیه چون؛ کود، بذر، کاه، آب و برق تهیه شود و سپس گیاه قارچ در مرحله‌های مختلف تولید می‌شود.

اول از همه کاه‌های مورد نیاز را نم می‌کنیم و پس از گذشت مدتی، آن را داخل دیگ آب جوش می‌چوشانیم و بعد از اتمام این مراحل درمیان کاه‌های چوشانده شده بذر می‌کاریم و آن را تا پانزده روز در اتاقی تاریک نگه‌داری می‌کنیم. پس از تکمیل این مراحل، کیسه‌های حاوی بذرقارچ میان کاه را در گلخانه نگه‌داری می‌کنیم تا محصول دهد.

پرسش: پرورش قارچ گلخانه‌ای نیاز به آموزش تخصصی دارد؟

پاسخ: خودم شخصاً پرورش قارچ را به گونه‌ی حرفه‌ای آموزش ندیدم، تنها با خواندن کتاب‌های معلوماتی پرورش قارچ، توانستم گل‌خانه‌ای را ایجاد کنم.

در حال حاضر قارچ‌های تولید شده در گلخانه‌ی من مورد پسند همگان است چرا که با کیفیت بالایی تولید می‌شود.

پرسش: از دید شما چه چیز می‌تواند سبب پرورش قارچ بدون کیفیت شود؟

پاسخ: پرورش قارچ یک نوع ظرافت‌کاری‌هایی دارد که با گذشت زمان و بدست آوردن تجربه کاری می‌توان به آن دست یافت. قارچ گیاه ظریفی است و با اندک گرمی و سردی خراب می‌شود. و باید در پرورش آن تلاش زیادی صورت بگیرد، دایما گرمی و سردی قارچ‌ها کنترول شود تا در نهایت نتیجه خوبی بدست بیاید.

  پاسخ: به طور میانگین روزانه به چه میزان تولیدات دارید؟

پاسخ: هر روز به صورت میانگین چهارکیلو  قارچ‌ برداشت می‌کنیم.

پرسش: بیشتر در کدام مناطق فروشات دارید؟

پاسخ: قارچ‌های تولید شده بیشتر در منطقه جبرییل و محله حاجی‌عباس به فروش می‌رسد. در کنار این مناطق، در مرکز شهر نیز به گونه‌ی عمده به فروش می‌رسد.

پرسش: در  مدت کاری تان به عنوان یک زن کشاورز  باچه چالش‌های روبرو شدید؟

پاسخ: در فصل زمستان همواره با مشکلات زیادی در تولید قارچ روبرو می‌شویم چرا که فراهم کردن سیستم گرمایی، گاز و برق مصرفی آن، نیاز به هزینه زیادی دارد. درفصل بهار نیز برای تولید قارچ با مشکلات آب و برق روبرو می‌شویم. درکنار همه این موارد، کاه قیمت است و بذر قارچ نیز کم‌پیداست.

پرسش: در پایان از کی چه خواسته‌ای دارید؟

پاسخ: مشکلاتی را که پیش‌تر اشاره کردم در کار تولید قارچ وجود دارد با وجود این همه مشکلات، سه سال به کارم ادامه دادم، اما این اواخر مشکلات سبب دلسردی‌ام شده است و می‌خواهم از پرورش قارچ دست بکشم.

همه زنان کشاورز نیاز به حمایت دارند و در صورت عدم حمایت از سوی نهاد‌های مسوول کارشان به رکود مواجه خواهد شد.

مصاحبه کننده: عارفه مهدوی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail