“برای ایجاد تغییر و رسیدن به جامعه‌ای قانون‌مند نیاز است که تطبیق قوانین را از خود مان آغاز کنیم” گوشه‌ی ازگفته‌های صالحه بارکزی، مدیر مکتب امیر عالی شیرنوایی در ولایت هرات است. برای معرفی بیشتر، خبرگزاری بانوان افغانستان با او گفت‌وگویی را ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید.

پرسش: در مورد خود و  نخستین تجربه‌ی مدیریت تان بگویید؟

پاسخ: صالحه بارکزی هستم، از رشته روان‌شناسی دانشگاه کابل در سال ۱۳۶۴فارغ شدم سال‌های زیادی در بخش‌های مختلف آموزش در معارف، ایفای وظیفه کردم و از هشت سال به این طرف به عنوان مدیر مکتب امیر علی شیر نوایی فعالیت دارم.

پرسش: از نظر شما ویژه‌گی یک مدیر موفق چیست؟

پاسخ: یک مدیر موفق باید در قدم نخست وظیفه‌شناس بوده و لایحۀ وظایف خود را بداند. تطبیق قانون و مقررات را نخست از خود آغاز کند تا که برای تطبیق قانون آن هم به شکل درست برای دیگران الگو قرار گیرد.

پرسش: چه دستاورد‌هایی مکتب امیر علی شیرنوایی از زمان مدیریت تان داشته است؟

پاسخ: در مدت هشت سال دانش‌آموزان مکتب امیرعلی شیر نوایی دستاوردهایی زیادی در بخش‌های مختلف داشته‌اند.

دختران این مکتب سه سال پیش، مقام قهرمانی را در رقابت‌های “بریتیش کانسیل” کسب کردند، در رقابت‌های مطالعه کتاب، مقام دوم را از آن خود کردند و در این اواخر  دانش‌آموزان ورزش‌کار ما دربخش والیبال و بسکتبال نیز دستاوردهای زیادی داشته‌اند.

پرسش: شما به عنوان یک مدیر، چه رویکردی را در رفتار با دانش‌آموز تان دنبال می‌کنید؟

پاسخ: دربخش مدیریت رابطه‌ی خیلی صمیمی با استاد‌ان و دانش‌آموزان دارم و مانند یک خانواده در کنار یک‌دیگر کار می‌کنیم. مکتب را تحت کنترل دارم کوشش می‌کنم تا در فضای آرام و صمیمانه فعالیت کنیم.

با در نظرداشت اینکه دانش‌آموزان از نگاه رفتاری از یک‌دیگر تفاوت‌هایی زیادی دارند؛ چون روانشناسی خواندم می‌دانم با هر کدام چگونه رفتار کنم.

پرسش: مکتب امیر علی شیرنوایی چه امکاناتی را به دسترس دانش‌آموزان قرار داده است؟

پاسخ: هشت سال تلاش کردم تا امکانات و تجهیزات مورد نیاز دانش‌آموزان را مهیا کنم، در حال حاضر دو اتاق کامپیوتر، اتاق لابراتوار و همچنان کتابخانه مجهز دراختیار دانش‌آموزان قرار دارد.

 در اخیر چه پیام برای خوانندگان دارید؟

پاسخ: اساس و تهداب پیشرفت یک جامعه علم‌ودانش است، و نابسامانی‌های موجود در اجتماع به دلیل بی‌سوادی است وخانواده‌ها باید با درک این موضوع دختران شان را به فراگیری دانش تشویق کنند.

مصاحبه کننده: عارفه مهدوی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail