“زنان برای مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی، باید توانایی‌های را شان در بخش مختلف افزایش دهند”. بخشی از صحبت‌های گل فروزغفوری فطرت است، زنی که مدت هشت سال در بخش‌های مختلف برای احیای حقوق زنان و مبارزه با خشونت در برابر زنان، در ولایت غور کار کرده است. خبرگزاری بانوان افغانستان برای آگاهی بیشتر در مورد وضعیت اجتماعی زنان در ولایت غور با وی گفت‌وگوی را ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید.

پرسش:  ابتداء در مورد خودتان و فعالیت‌های تان توضیح دهید؟

گل فروزغفوری فطرت هستم، دانش‌آموختۀ ادبیات زبان فارسی، مدت هشت سال می‌شود که در بخش‌های گوناگون برای زنان در ولایت غور فعالیت دارم. اگر به گوشۀ از فعالیت‌هایم اشاره‌ای داشته باشم، یک دور عضو شورای ولایتی غور بودم در کنار این مدت دوسال عضو شورای عالی صلح بودم، منشی جرگه مشورتی و عنعنوی در زمان برگزار شدن‌اش بودم مدتی در دادستانی غور فعالیت داشتم و در طول این مدت، برنامه‌های زیادی برای بهبود وضعیت زنان ولسوالی‌ها و سطح شهر در ولایت غور داشتم.

پرسش: وضعیت تحصیلی و شغلی زنان در ولایت غور از دید شما چگونه است؟

پاسخ: بیشتر زنان در ولایت غور لیسانس چهارده هستند؛ به دلیل اینکه در ولایت غور دانشگاه وجود نداشته واین سبب عقب ماندن زنان از تحصیل شده و از سوی هم بیشتر خانواده‌ها به دلیل سنتی بودن جامعه مانع رفتن دختران شان به مکتب می‌شوند.

پرسش: ” اشاره کردید مدتی به عنوان دادستان در دادستانی ولایت غور ایفای وظیفه کردید دسترسی زنان به عدالت در ولایت غور چگونه است؟

پاسخ: دسترسی زنان به عدالت در ولایت غور محدود است و در قضیه‌های خشونت علیه زنان، به شکل شاید و باید آن رسیدگی نمی‌شود. زنان بیشتر قربانیان خشونت هستند و هم‌چنان قانون منع خشونت علیه زنان در ولایت غور به صورت درست تطبیق نمی‌شود چون به دلیل نبود فرصت‌های تحصیلی برای زنان در ولایت غور، در بخش قضا و سارنوالی دادستان زن که از رشته حقوق یا شرعیات فارغ شده باشد وجود ندارد که بتواند از حقوق زنان دفاع کند.

پرسش: عملکرد نهاد‌های حامی حقوق زن در ولایت غور از دید شما چگونه است؟

پاسخ: خشونت علیه زنان، از گذشته‌ها در ولایت غور وجود داشته اما اطلاع ‌رسانی به میزانی که امروز وجود دارد در گذشته وجود نداشته امروزه کسانی هستند که در مقابل خشونت صدای عدالت‌خواهی شان را بلند می‌کنند و برای احیای حقوق زنان مبارزه می‌کنند.

پرسش: خشونت‌ها در برابر زنان در ولایت غور ریشه در چی دارد و عاملان خشونت چه کسانی اند؟

پاسخ: خشونت علیه زنان در ولایت غور ریشه در فقر، بیسوادی، بیکاری دارد عاملان خشونت علیه زنان در ولایت غور، بیشتر خانواده‌ها هستند بیشتر زنانی‌که در این ولایت دست به خودکشی می‌زنند  به دلیل فشار زیادی است که خانواده‌ها به آنان وارد می‌کنند.

 پرسش: زنان قربانی خشونت در ولایت غور بیشتر کدام  قشر هستند  زنان شهر نشین یا روستا نشین؟

پاسخ: زنانی که در سطح شهر درولایت غور زندگی می‌کنند، یک مقدار آگاهی شان نسبت به زنانی که در روستا‌ها زندگی می‌کنند بیشتر است به همین دلیل وضعیت شان بهتر است. بیشتر قربانیان خشونت زنان روستا‌ها هستند و تنها تلاش این زنان این است که خود شان را زنده نگه دارند.

پرسش: چه راه‌کاری وجود دارد که سبب تغییر وضعیت زنان در ولایت غور شود؟

پاسخ: برای تغییر وضعیت زنان درولایت غور، در قدم اول دولت مکلف است که فرصت‌های تحصیلی و شغلی را برای زنان فراهم سازد تا زنان بتوانند به استقلال مالی برسند. و در کنار دولت، زنان برای مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی باید توانایی‌های را شان در بخش مختلف افزایش دهند.

ترتیب: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail