گزارشگر: بهار افشارزاده

مسولان دادستانی هرات از حضور پر رنگ زنان در این اداره  خبر داده می‌گویند، در حال حاضر یازده تن از بانوان به عنوان دادستان در این اداره ایفای وظیفه می‌نمایند.

عبدالحق احمدی رییس دادستانی استیناف ولایت هرات  حضور زنان در این اداره را موثر دانسته و گفت وجود زنان دادستان  سبب کاهش خشونت در این ولایت می‌گردد.

آقای احمدی در ادامه گفت:«حضور دادستان‌های زن در دادستانی‌های مبارزه با خشونت علیه زنان و همچنان تخلف‌های اطفال موثر بوده و این دادستان ها  توانسته‌اند با اجرات مسلکی خود گام مثبتی در راستای مبارزه‌ی جدی با پدیده‌ی خشونت علیه زنان بردارند.»

عملکرد موفق خانم‌ها در دادستانی استیناف ولایت هرات و تاثیرات مفید آن بر دادستانی پوشیده نیست.

ماری میهن‌یار دادستان منع خشونت علیه زنان حضور بانوان در دادستانی را یاری دهنده‌ی نهادهای عدلی در کاهش خشونت علیه زنان دانسته می‌گوید”حضور خانم‌ها در سیستم‌های عدلی و قضایی می‌تواند بازوی قوت برای خانم‌های که  دچار خشونت هستند باشد، زیرا زمانی که خانم‌ها متوجه می‌شوند به این اداره یک خانم کار می‌کند با اعتماد بهتر و  راحت تر می‌توانند مراجعه و مشکل خود را مطرح نمایند.”

مهوش جمشید کریمی که مدت ۱۱ سال در دادستانی استیناف ولایت هرات ایفای وظیفه می‌کند هدف از انتخاب این شغل را خدمت به جامعه به ویژه خانم‌ها دانسته و افزود:« در سال‌های پسین حضور بانوان در دادستانی هرات چشمگیر است و اثرات مثبت این حضور نیز به وضوح قابل مشاهده می‌باشد.»

در همین حال کارشناسان امور، شرایط پذیرش خانم‌ها در اداره‌های دولتی را، در ولایت هرات مناسب می‌دانند.

محمد رفیق شهیر، دلیل حضور پر رنگ خانم‌ها در دادستانی ولایت هرات  را شمار زیاد خانم‌های دانش آموخته و علاقمند در رشته‌های مرتبط دانسته و گفت خانم‌های که در این رشته‌ها دانش اندوزی می‌نمایند، با بررسی شرایط در اداره‌های مذکور و موثریت عملکرد‌شان در اداره ترغیب می‌گردند تا با همان اداره همکاری نمایند؛ زیرا آن‌ها بر نیاز وجود شان در این اداره‌ها به خوبی واقف می‌باشند.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail