نمایشگاه آثار هنری خوش‌نویسی و تذهیب به هدف ترویج هنر و فرهنگ کشور با نام «نقش‌‌های طلا اندود و کوفی‌های زرین» در ولایت هرات گشایش یافت. در این نمایشگاه از ۱۸ جز قرآن‌کریم که به وسیله‌ی یک زوج خامک‌دوزی شده بود نیز رونمایی شد.

در این نمایشگاه ۳۲ اثر تذهیب و خوش‌نویسی با محتوای صلح، برای پنج روز به نمایش گذاشته شد.

برگزارکنندگان، هدف از برگزاری این نمایشگاه را آشنایی بیشتر مردم با هنر دوره‌ی تیموریان درهرات عنوان می‌کنند.

محمد یونس جامی، برگزارکننده‌ی این نمایشگاه می‌گوید، آثار به نمایش گذاشته در مورد صلح و هم‌چنین آیه‌های قرآن‌کریم است.

وی می‌افزاید: «به وسیله‌ی هنر تلاش می‌کنیم تا مردم جامعه خود را به صلح و هم‌دیگر پذیری دعوت کنیم.»

به گفته‌ی آقای جامی، هنر خطاطی نسبت به سال‌های گذشته رونق خوبی دارد اما باید بیشتر در این بخش توجه شود.

محمد‌نبی جمشیدی و بلقیس جمشیدی، زوجی از ولایت غور به کمک تعدادی از شاگردان شان ۱۸ جز قرآن‌کریم را روی تکه‌ خامک‌دوزی کرده اند و در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند.

این زوج می‌گویند که به دلیل علاقه‌یی که داشته اند ۱۸ جز قرآن‌کریم را درمدت ۱۰ سال خامک‌دوزی کرده اند.

محمدنبی جمشیدی، هدف از این کارشان را حمایت و ترویج از حرفه‌ی خامک‌دوزی در کشور می‌داند.

او می‌افزاید، آنان تلاش می‌کنند تا ۱۲ جز دیگر قرآن‌شریف را نیز خامک‌دوزی کنند.

آقای جمشیدی می‌افزاید: «۱۸جز قرآن‌کریم را به روی تکه نوشته کردم و همسرم آن را خامک‌دوزی کرد.»

در این میان اما، بلقیس جمشیدی، پدیدآورنده‌ی این اثر می‌گوید، علاقه‌ی زیادی برای خامک‌دوزی قرآن‌کریم داشته است.

وی می‌افزاید: «در کنار شاگردان هر سال یک جز قرآن‌کریم را خامک دوزی کردم.»

به گفته‌ی خانم جمشیدی، او برخی وقت‌ها یخن نیز خامک دوزی می‌کند.

از سویی هم برخی از بازدید کنندگان، برگزاری نمایشگاه‌های آثار خطاطی را برای رشد فرهنگ کشور موثر می‌دانند.

ثریا امینی، یکی از بازدیدکنندگان این نمایشگاه می‌گوید، هنر خطاطی رونق چشم‌گیری در کشور نداشته است.

وی می‌افزاید: «با برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی مردم بیشتر با این هنر آشنا می‌شوند.»

به گفته‌ی او، نیاز است تا در بخش هنر خطاطی بیشتر توجه شود.

این درحالیست که شماری از خطاطان در هرات از استقبال کم‌رنگ مردم شکایت دارند و از حکومت می‌خواهند تا از آنان حمایت کند.

گزارش‌گر: بهشته عزیز

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail