بر اساس آمار اداره‌ی شهدا و معلولان هم‌اکنون ۳هزار و ۷صد معلول جنگی و ۳ هزار و ۵صد معلول غیر جنگی در هرات وجود دارند که برخی مادرزاد معلول اند و برخی دیگر بر اثر پولیو معلول شده اند. گفتنی است که از میان معلولان جنگی ۳ صد و ۶۲ تن نظامی اند.

از میان کل آمار معلولان،  ۳۰ درصد آن زنان اند.

این در حالیست که معلولان و خانواده‌های شهدا از تاخیر در دریافت امتیازات شان شکایت دارند.

عزیزاحمد پوپل آمر امور شهدا و معلولان می‌گوید برای معلولان جنگی و نظامی سالانه معاش در نظر گرفته شده است و برای معلولان ملکی نیز نظر به فیصدی معلولیت آنان معاش پرداخته می‌شود.

آمر شهدا و معلولان می‌افزاید به دلیل کمبود بودجه پرداخت معاش معلولان در برخی موارد با تاخیر اجرا می‌شود.

در همین حال، شماری از معلولان از وضعیت نامناسب و دیدگاه‌های منفی اجتماع نسبت به افراد معلول سخن می‌گویند.

شیما ترابی یکی از افراد دارای معلولیت می‌گوید، شرایط زنان معلول روز به روز بدتر از گذشته می‌شود.

او می‌افزاید، باید در قسمت تحصیل افراد معلول بیش از این توجه شود تا زمینه‌ی کار برای شان فراهم شود.

گلاب‌شاه از دیگر افراد معلول است که درجنگ یک پای خود را از دست داده است وی می‌گوید: «سرباز بودم در جنگ مرمی خوردم و معلول شدم.»

وی می‌افزاید در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد و حکومت باید متوجه حال معلولان جنگی باشد.

فاطمه محمدی در جنگ ۹ تن از اعضای خانواده‌ی خود را از دست داده است. او می‌گوید از دو سال به این سو، برای دریافت معاش می‌آید اما تا کنون موفق به دریافت معاش نشده است.

او که در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برد، می‌گوید او و دیگر خانواده‌های شهدا و معلولان برای به دست آورده معاش خود با مشکلات زیادی مواجه اند.

گزارشی از: صفیه احمدی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail