خبرگزاری بانوان افغانستان، میزگرد گفت‌وگویی آنلاین را با مبحث “بررسی چالش‌های زنان خبرنگار در زمانه‌ی کرونا” برگزار کرد.

دراین میز گرد که توسط سودابه احراری، مدیر مسئول خبرگزاری بانوان افغانستان اجرا ‌شد، عاطفه غفوری، مسئول بخش زنان کمیته‌ی امنیت و مصئونیت خبرنگاران در هرات و صمصامه سیرت، خبرنگار صدای آشنا در کابل، به تحلیل وضعیت کاری خبرنگاران زن در زمانه‌ی کرونا پرداختند.

از دست دادن کار، کاهش تنخواه، دسترسی محدود به اطلاعات، افزایش چالش‌های اجتماعی از جمله چالش‌های خبرنگارن زن است که صمصامه سیرت در زمانه‌ی کرونا به آن اشاره دارد.

خانم سیرت می‌گوید که رسانه‌ها به دلایل مختلف، به حل چالش‌های خبرنگاران بی‌توجه هستند.

” وقتی‌ رسانه‌ای دچار مشکلات اقتصادی شود، ترجیح می‌دهد امتیازات خبرنگار زن را کم کند و در نهایت ترجیح می‌دهد خبرنگار زن را از کار برکنار کند.”

وی افزود، از هر نگاه چالش‌های خبرنگاران زن به مراتب بیشتر از خبرنگاران مرد است.

وی می افزاید، هنوز هم خبرنگاران زن در بدست آوردن اطلاعات با مشکل دچار هستند، چون آنان نمی‌توانند روابط شان را مانند مردان با منابع، گسترده بسازند.

به باور خانم سیرت، هنوز جامعه به کار زنان در حوزه‌ی خبرنگاری دیدگاه سنتی دارد و این موضوع سبب افزایش چالش‌های اجتماعی خبرنگاران زن شده است.

این خبرنگار با انتقاد از کارکرد نهاد‌های حامی خبرنگاران می‌گوید که این نهاد‌ها آنگونه که باید، عمل نکرده‌اند و در جهت حل چالش‌های خبرنگاران زن گام‌های اساسی و عملی را بر نداشته اند.

در همین حال عاطفه غفوری، مسئول بخش زنان کمیته‌ی امنیت و مصئونیت خبرنگاران با تایید صحبت‌های خانم سیرت می‌افزاید، چالش‌های خبرنگاران زن در دوره‌ی کرونا دو چند شده است مشکلات اقتصادی، تهدید‌ها از سوی مدیران رسانه‌ها و حجم کار زیاد، در برابر خبرنگاران زن افزایش یافته و شمار زیادی از خبرنگاران زن نیز خانه‌نشین شده‌اند.

خانم غفوری می‌گوید، در دور‌ه‌ی کرونا شماری از مسئولان رسانه، به علاوه که سهولت‌های لازم را برای خبرنگاران مهیا نکرده اند بل، خبرنگاران زن را تهدید به کاهش امتیاز نیز کرده اند، به همین دلیل در این وضعیت، خبرنگاران زن بیشتر تحت فشارهای روانی قرار دارند.

خانم غفوری می‌افزاید، شماری از خبرنگاران با وجودی که به کرونا مبتلا شده بودند به دلیل این که کار شان را از دست ندهند بیماری شان را پنهان کرده اند.

مسئول بخش زنان کمیته‍‌ی امنیت و مصئونیت خبرنگاران در هرات، به تشریح برنامه‌های این کمیته در دوره ی کرونا نیز اشاره کرد.

به گفته خانم غفوری، کمیته‌ی امنیت و مصئونیت، بادرک شرایط موجود برنامه‌های برای حل چالش‌های خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن داشته است.

از جمله این کمیته دوره‌های آنلاین روان درمانی برای خبرنگارن داشته است. فهرستی از خبرنگارانی که کار شان را از دست داده اند توسط این کمیته آماده شده  تا برای حل چالش‌های اقتصادی راه کاری سنجیده شود.

مسئول بخش زنان کمیته امنیت و مصئونیت می‌گوید، دلیل افزایش چالش‌های خبرنگاران این است که خبرنگاران زن چالش‌های شان را با این نهاد‌ها به دلیل ترس از دادن کار مطرح نمی‌کنند. وی از خبرنگاران زن خواست تا چالش‌های شان را با این نهادها شریک بسازند تا در حل آن اقدام شود.

در این میزگرد شماری از خبرنگاران به بحث پیوستند و چالش‌ها و پرسش‌های شان را مطرح کردند.

الهه ساحل عکاس خبرنگار، با اشاره به افزایش چالش‌های خبرنگار زن در دوره‌ی کرونا، از عملکرد نهادهای حامی خبرنگاران انتقاد کرد.

وی گفت، عمده ترین چالش خبرنگاران در وضعیت کرونایی، چالش اقتصادی است که این نهادها برای حل آن اقدامی نکرده اند.

در پایان میمانان برنامه، هر یک با ارائه راه‌کارها برای بهبود وضعیت خبرنگاران زن، از آنان خواستند که مراقب صحت خود باشند و موارد بهداشتی را رعایت کنند.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail