معاونت دوم ریاست جمهوری افغانستان از ضایع نشدن رای واجدان شرایط رای دهی خبرداده است.

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در یک بیانه گفته است: “با توجه به برخی مشکلات تخنیکی و تأخیری که امروز در تعداد زیادی از حوزه های رأی گیری پیش آمده، به همه رأی دهندگان اطمینان می دهیم که به هر ترتیب ممکن برای هر شهروند واجد شرایط ما، باید شرایط مناسب برای استعمال رأی فراهم شود و هیچ کسی نباید از این حق قانونی خود محروم شود”.

وی از همه مردم خواسته است که بدون هیچ نوع ناامیدی به پای صندوق های رأی حاضر شوند و در تعیین سرنوشت سیاسی خود سهم بگیرند.

منبع: خبرنامه

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail