voa

voa

گزارشگر: مرضیه حسینی

نظر به آمارهای ثبت شده‌، ازدواج‌­های زیر سن و اجباری در هرات کاهش را نشان می‌دهد اما مدافعان حقوق زن وحقوق بشر نسبت به این آمار بی باوراند.

مسوولان حقوق بشر در هرات به کاهش این آمار ، بی باور بوده و می‌گویند در رابطه به ازدواج‌های زیر سن تااکنون تحقیقی انجام نشده تا کاهش و یا افزایش را نشان دهد.

عبدالقادر رحیمی رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه غرب، به این بارو است که در مورد ازدواج‌های زیر سن ارقام دقیقی وجود نداشته و تنها ارقامی که در آخر هرماه ثبت می‌­شود نمی‌تواند کاهش  را نشان ­دهد.

وی اضافه کرد:”من به کاهش آمار در دفاتر هیچ باوری ندارم هنوز هم ازدواج‌های زیر سن و اجباری بر قوت وافزایش خود باقی است.”

در همین حال  مسوولان ریاست امور زنان با تایید گفته‌های آقای رحیمی،  دلیل کاهش این آمار هارا عدم ثبت ازدواج‌های زیرسن در نهادهای عدلی وقضای می‌دانند.

محبوبه جمشیدی رییس امور زنان هرات گفت ازدواج‌های اجباری و زیرسن در شهر و ولسوالی‌های هرات وجود داشته و به دلیل عدم ثبت آن آمارها کاهش را نشان می‌دهد.

این درحالیست که مسوولان دادستانی محوخشونت در هرات از کاهش ازدواج‌های زیرسن در سال روان خبرمی‌دهند.

ماری‌میهن‌یار رییس دادستانی محو خشونت در هرات می­‌گوید، از شروع سال روان تا کنون چهار مورد ازدواج زیرسن واجباری در دادستانی محو خشونت به ثبت رسیده که این آمار نسبت به نه ماه سال‌پار کاهش را نشان می­‌دهد.

او افزود:” در نه ماه سال گذشته ۹ مورد ازدواج­ زیر سن و اجباری در این اداره به ثبت رسیده است. “

او در مورد تشخیص ازدواج اجباری و زیرسن گفت:”بیشتر پرونده­‌های خشونت چون لت و کوب که در این اداره ثبت می‌­شود بعد از بررسی­‌های انجام شده معلوم می­‌شود که ازدواجی که صورت گرفته زیر سن ویا هم اجباری بوده است.”

عدم دسترسی زنان  به نهادهای حامی حقوق زن، نا امنی و فرهنگ مرد سالاری از عمده ترین دلایل به ثبت نرسیدن موضوع ازدواج‌های زیرسن و اجباری در هرات عنوان شده است.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail