الناز عظیمی، دانش‌آموخته‌ی حقوق و علوم  سیاسی، از دانشگاه هرات است، وی در حال حاضر نمایندۀ جوانان هرات، در پارلمان جوانان افغانستان است. برای آشنایی بیشتر درمورد وی و کارکرد‌هایش خبرگزاری بانوان افغانستان گفت‌وگوی را با وی ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید.

پرسش: در مورد فعالیت‌های که پیش از راه‌یابی به پارلمان جوانان داشته‌اید بگویید؟

پاسخ: پیش از اینکه وارد پارلمان جوانان شوم، فعالیت‌های در بخش جوانان، بانوان و همچنان فعالیت‌های در بخش حقوق بشری داشتم و در کنار این عضو کمیته‌های مختلف دادخواهی بودم که از آن طریق برای مردم در قسمت‌های مختلف دادخواهی‌‌هایی داشته‌ام.

پرسش: چگونه وارد پارلمان جوانان شده‌اید و در مورد پارلمان جوانان معلومات دهید؟

پاسخ: از طریق رقابت آزاد، که از سوی معنیت امور جوانان راه اندازی شده بود پس از کامیابی راهی پارلمان جوانان شدم.

و در مورد پارلمان جوانان، در پارلمان جوانان افغانستان، از تمام ولایات افغانستان ۱۲۸ تن از جوانان عضو پارلمان جوانان افغانستان هستند. از مجموع این ۱۲۸ تن از هر ولایت دوتن از خانم‌ها و از سایر ولایات یک زن در پارلمان جوانان عضو هستند و پارلمان جوانان در هر ولایت دفتر دارد که از طریق آن جوانان ولایات می‌توانند مشکلات شان را مطرح کنند.

پرسش: به عنوان نمایندۀ جوانان هرات، در پارلمان جوانان از آغاز فعالیت تاکنون برای جوانان هرات چه فعالیت‌های داشته‌اید؟

پاسخ: دفتر پارلمان جوانان در هرات در مجتمع ادارۀ ولایت قرار دارد. جوانان برای حل چالش‌های شان به دفتر مراجعه می‌کنند و ما مطابق به صلاحیت‌های که داریم اگر در توان گروه ما بود چالش‌ها را حل می‌کنیم و اگر در توان ما نبود؛ برای حل آن دادخواهی می‌کنیم و در هر صورت سعی در برطرف کردن چالش‌های جوانان داریم و تاکنون دادخواهی‌های زیادی از آدرس پارلمان جوانان برای جوانان هرات داشته‌ایم.

پرسش: به عنوان یک جوان، انگیزه شما از  فعالیت برای زنان و جوانان چه است؟

پاسخ: من به این عقیده‌ام، همه ما، از پیر تان جوان، از زن تا مرد در قبال جامعه مسوول هستیم و جامعه از ما به عنوان یک جوان، خواسته‌های دارد که ما جوانان باید برای بهتر زندگی کردن  در این جامعه هرکدام مسوولیت‌های خود را به نحو حسن انجام دهیم. من به عنوان یک جوان در جامعه‌ای که زندگی می‌کنم وظیفه ایمانی وجدانی خود می‌دانم که به حد اندازه توان خود  برای دیگر جوانان کار کنم  و به این باورم؛ تا زمانیکه ما توانایی داریم باید فعالیتی را انجام دهیم تا یک نام نیک و یک عمل نیکی از خود به جا بگذاریم  تا  باشد از این پس جوانان تاریخ ساز جامعه شوند.

پرسش: امروزه عمده‌ترین چالش جوانان از دید شما چه است؟  

پاسخ: از دید من امروزه عمده‌ترین چالش جوانان، بی باوری به نهاد‌های دولتی، به سازمان‌های که در جامعه ایجاد شده، است و دلیل آن این است که از جوانان و توانی‌های شان به نحوی سواستفاده شده و این موضوعات سبب شده که  بیشتر جوانان به جامعه و دولت بی باور شوند و گوشه‌گیری را انتخاب کنند.  در کنار این دغدغه بیشتری از جوانان  بیکاری است و این بر می‌گردد به اینکه برای جوانان ایده کارآفرینی داده نشده؛ بلکه برای جوانان همیشه گفته شده که دنبال کار بگردند به جای اینکه کاری را ایجاد کنند.

پرسش: را حل چالش‌های جوانان را شما در چه می‌بینید؟

پاسخ: جای خالی جوانان امروزه در دولت سکتور‌های خصوصی، هنوز هم حس می‌شود برای ما جوانان لازم است تا که  در کنار سایر برنامه‌های که برای آینده مان داریم نوآوری کنیم به فکر ایجاد زمینه‌های کاری شویم. چون نیروی جوان ظرفیت‌ها و خلاقیت‌های فراوانی دارد.

حرف آخر؟

در هرسنی که قرار دارید مثبت بی‌اندیشید، از کار و فعالیت هیچ گاه خسته نشوید.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail